wcag
Przejdź do treści
wcag

Informacja o udzieleniu zamówień niezbędnych do przeciwdziałania COVID-19

Informacja o udzieleniu zamówień niezbędnych do przeciwdziałania COVID-19

Szpital Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach zgodnie z art. 6 ust. 4 Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tekst jednolity: Dz. U. 2020, poz. 374 z późn. zm.) informuje o udzieleniu następujących zamówień z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tekst jednolity: Dz.U. 2019, poz. 1843):

  • Dostawa masek FFP3
  • Zakup dozowników rotametrycznych tlenu
  • Dostawa kapnografu.

Informacja o udzieleniu zamówień niezbędnych do przeciwdziałania COVID-19 z dn. 17.09.2020 r.

Wyżej wymienione zamówienia zostały udzielone na podstawie art. 6.1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tekst jednolity: Dz. U. 2020, poz. 374 z późn. zm.).

Powyższe zadania są dofinansowane z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego