wcag
Przejdź do treści
wcag

Informacja o udzieleniu zamówienia niezbędnego do przeciwdziałania COVID-19

Informacja o udzieleniu zamówienia niezbędnego do przeciwdziałania COVID-19

Szpital Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach informuje o udzieleniu zamówienia  z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. 2019 r., poz. 1843) na zadanie inwestycyjne: „Modernizacja pomieszczeń pod izolatkę Izby Przyjęć z węzłem sanitarnym i wyposażeniem jako wsparcie Szpitala Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach w zwalczaniu epidemii i chorób zakaźnych, w tym przede wszystkim Covid-19 i gruźlicy” na podstawie art. 46 c Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (tekst jednolity: Dz. U. 2019, poz. 1239) oraz art. 6.1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tekst jednolity: Dz. U. 2020, poz. 374).

Informacja o udzieleniu zamówienia Covid-19

Powyższe zadanie jest dofinansowane z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego