wcag
Przejdź do treści
wcag

Kadra zarządzająca

Dyrektor Szpitala: lek. med. Joanna Niestrój – Ostrowska specjalista chorób płuc
Telefon: 032 331 99 03
szpital@szpital-pilchowice.pl

 

Główny Księgowy: mgr Renata Bryła
Telefon: 032 331 99 03
Telefon: 032 331 99 05
szpital@szpital-pilchowice.pl

 

Zastępca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa: mgr Danuta Marklowska 
Telefon: 032 331 99 85
dmarklowska@szpital-pilchowice.pl

 

Zastępca Dyrektora ds. Administracyjno – Eksploatacyjnych: mgr inż. Tomasz Wasilewicz
Telefon: 032 331 99 65
twasilewicz@szpital-pilchowice.pl

 

Rzecznik prasowy: mgr Danuta Marklowska 
Telefon: 032 331 99 85
dmarklowska@szpital-pilchowice.pl

 

Kierownik Oddziału Rehabilitacji Oddechowej: lek. med. Irena Kucharska – Święcka specjalista rehabilitacji medycznej 
Telefon: 032 331 99 11
szpital@szpital-pilchowice.pl

 

Kierownik Oddziału Chorób Płuc z odcinkiem zamkniętym leczenia gruźlicy i odcinkiem otwartym diagnostyki i chemioterapii nowotworów: lek. med. Piotr Sitek specjalista chorób płuc 
Telefon: 032 331 99 21
szpital@szpital-pilchowice.pl

 

Kierownik Zespołu Domowego Leczenia Tlenem: lek. med. Piotr Sitek specjalista chorób płuc
Telefon: 032 331 99 22
szpital@szpital-pilchowice.pl

 

Kierownik Izby Przyjęć: lek. Zbigniew Kaczmarczyk lekarz chorób płuc 
Telefon: 032 331 99 43
szpital@szpital-pilchowice.pl

 

Kierownik Pracowni RTG i USG: lek. med. Grażyna Kucharska specjalista radiodiagnostyki 
Telefon: 032 331 99 61
szpital@szpital-pilchowice.pl

 

Kierownik Laboratorium: mgr Dorota Labut – Twardowska diagnosta laboratoryjny
Telefon: 032 331 99 63
szpital@szpital-pilchowice.pl

 

Kierownik Działu Farmacji Szpitalnej: mgr Adam Naczyński
Telefon: 032 331 99 62
szpital@szpital-pilchowice.pl

 

Kierownik Działu Inwestycji: inż. Dariusz Bieniek
Telefon: 032 331 99 74
szpital@szpital-pilchowice.pl

 

Dział Finansowo – Księgowy: p.o. z-ca Głównego Księgowego mgr Agata Ferens
Telefon: 032 331 99 71
szpital@szpital-pilchowice.pl

 

Kierownik Działu Zamówień Publicznych

Telefon: 032 331 99 72
szpital@szpital-pilchowice.pl

 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Dawid Kaszuba

Telefon: 604 997 161
iod@szpital-pilchowice.pl

 

Specjalista BHP, inspektor ppoż: mgr Małgorzata Karmańska
Telefon: 032 331 99 74
szpital@szpital-pilchowice.pl

 

Koordynator dostępności: mgr Marlena Kotlarek

Telefon: 032 331 99 93
mkotlarek@szpital-pilchowice.pl