wcag
Przejdź do treści
wcag

Struktura szpitala

Szpital Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach jest podmiotem leczniczym z 200 letnią tradycją, wyspecjalizowany w leczeniu pacjentów ze schorzeniami pulmonologicznymi. Szpital położony jest na trasie pomiędzy Gliwicami a Rybnikiem (ok. 15 km).

W swojej strukturze organizacyjnej posiada Oddział chorób płuc, w którym są diagnozowani i leczeni pacjenci ze schorzeniami chorób płuc, w tym onkologiczni i gruźlicy oraz Oddział rehabilitacji pulmonologicznej, w którym rehabilitowane są osoby z przewlekłymi schorzeniami układu oddechowego oraz z powikłaniami po przebytym COVID-19.

Szpital wciąż rozwija się medycznie. Tylko w minionym dziesięcioleciu poszerzył działalność o:

  • świadczenia udzielane w izbie przyjęć,
  • specjalistkę ambulatoryjną w przyszpitalnej poradni chorób płuc i gruźlicy,
  • chemioterapię nowotworów płuc,
  • programy zdrowotne w zakresie leczenia raka płuc,
  • opiekę w domu pacjenta w ramach domowego leczenia tlenem oraz wentylacji mechanicznej,
  • diagnostykę i leczenie bezdechu sennego,
  • rehabilitację oddechową, w tym pocovidową.

 

Szpital przez cały okres swojej działalności rozwija możliwości diagnostyczne stając się nowoczesnym i niemal samowystarczalnym ośrodkiem. W ubiegłym roku, dzięki dofinansowaniu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego Szpital rozbudował bazę diagnostyczną o wysokospecjalistyczny sprzęt tj.: EBUS czyli bronchofiberoskop z ultrasonografią wewnątrzoskrzelową oraz kabinę bodypletyzmograficzną.

Aktualnie placówka realizuje dwa duże projekty unijne: pierwszy to projekt w ramach grantu „Dostępność Plus dla Szpitali”, którego celem jest dostosowanie obiektu dla osób ze szczególnymi potrzebami. W ramach tego projektu zostanie zmodernizowana i wymieniona  infrastruktura lokalowo – sprzętowa.

Drugi projekt w ramach priorytetu „Cyfrowe Śląskie” zakłada wdrożenie cyfrowych usług publicznych w Szpitalu.

 

W bieżącym roku Szpital uzyskał wpis na listę placówek szkolących lekarzy specjalistów z zakresu chorób płuc. Możliwość realizacji programu specjalizacji ma jednocześnie 6 lekarzy w dziedzinie chorób płuc i 4 lekarzy w dziedzinie chorób wewnętrznych w ramach staży cząstkowych.