wcag
Przejdź do treści
wcag

Szpital dawniej i dziś

Szpital Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach może poszczycić się dwuwiekową tradycją. W 2014 r. obchodził 200- lecie swojego istnienia.

Długoletnia działalność Szpitala Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach przekłada się na jakość świadczonych usług poprzez doświadczenie i tradycję. Jednocześnie stale udoskonalana jest infrastruktura Szpitala, sprzęt medyczny oraz techniki świadczenia usług medycznych.

Szpital Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach 27 października 2008r. obchodził swoje dziesięciolecie samodzielnej działalności po odłączeniu się ze struktur organizacyjnych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Knurowie (przedtem ZOZ Gliwice, jeszcze wcześniej ZOZ Pyskowice). Jubileusz ten był okazją do dokonania oceny dotychczasowych osiągnięć oraz wyznaczenia nowych celów i zadań. W ciągu 10 lat funkcjonowania Szpital przeobraził się w nowoczesną, liczącą się w regionie placówkę.

Szpital wciąż rozwija się medycznie. Tylko w minionym dziesięcioleciu poszerzono działalność o:

  • świadczenia udzielane w izbie przyjęć,
  • specjalistkę ambulatoryjną w przyszpitalnej poradni chorób płuc i gruźlicy,
  • chemioterapię ambulatoryjną w przyszpitalnej poradni chorób płuc,
  • chemioterapię nowotworów płuc w oddziale chemioterapii,
  • programy zdrowotne w zakresie leczenia raka płuc,
  • opiekę w domu pacjenta w ramach domowego leczenia tlenem oraz wentylacji mechanicznej,
  • diagnostykę i leczenie bezdechu sennego,
  • rehabilitację oddechową.

 

Szpital świadczy również usługi dla mieszkańców gminy Pilchowice z zakresu diagnostyki obrazowej (rtg, usg), laboratoryjnej, ale przede wszystkim promuje zdrowy tryb życia zachęcając i służąc poradą w rzucaniu palenia.

Dużą wagę Szpital przywiązuje do jakości świadczonych usług medycznych.
Potwierdzeniem tego są zdobyte:

  • Certyfikat akredytacyjny – 2016r.
  • Certyfikaty jakości od 2005r. do nadal

Doświadczenie zdobyte w umacnianiu polityki jakości przyczynia się do pozyskania zaufania pacjentów. Na obecny wizerunek Szpitala zapracował cały personel a dzięki pomocy finansowej partnerów Urzędu Marszałkowskiego i sponsorów m.in. PZU S.A. Życie oraz Górnośląska Spółka Gazownictwa w Zabrzu, założone cele i zadania Szpitala mogły zostać zrealizowane.