wcag
Przejdź do treści
wcag

Szpital promujący zdrowie

 

Szpital Chorób Płuc im. Św Józefa w Pilchowicach

Sieci Szpitali Promujących Zdrowie

Polską sieć Szpitali Promujących Zdrowie tworzą szpitale, w których promocja zdrowia jest ściśle związana ze wszystkimi działaniami realizowanymi przez te szpitale dla poprawy i ochrony zdrowia osób objętych opieką zdrowotną. Głównym zadaniem szpitali członkowskich sieci jest leczenie i to na możliwie najwyższym i przyjaznym dla ich podopiecznych poziomie.

Szpital Chorób Płuc im. Św Józefa w Pilchowicach od 17.01.2003 roku do 21 marca 2018 r. należał do Krajowej Sieci Szpitali Promujących Zdrowie.

W Szpitalu działa Zespół ds Promocji Zdrowia. Od 1999r. prowadzi działalność antynikotynową. Realizuje działania zdrowotne pod nazwą „Rzuć Palenie” wśród pacjentów szpitala oraz dla lokalnej społeczności. Organizuje akcje z okazji „Światowego Dnia bez Tytoniu” przypadającego co roku na 31 maja oraz w przedostatni czwartek listopada.

Ponadto, każdego roku, jesienią, w dniach ustalonych przez Polską Federację Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POChP, Szpital bierze udział w  Ogólnopolskich Dniach Spirometrii.

Na akcjach tych bezpłatnie prowadzona jest edukacja prozdrowotna, porady specjalistów chorób płuc, wykonywane są także bezpłatne badania (ciśnienia tętniczego, wydolności oddechowej-spirometrii, zawartość dwutlenku węgla w powietrzu wydychanym z płuc).