wcag
Przejdź do treści
wcag

Konkursy na świadczenia zdrowotne

Lp. Nazwa zadania Nr sprawy Data otwarcia

Dyżury lekarskie w oddziałach szpitala

02/KZ/2023

16.02.2023 r., godz. 11:30

Opieka pielęgniarska w oddziałach Szpitala Chorób Płuc w Pilchowicach

01/KZ/2023

30.01.2023 r., godz. 11:30

Dyżury lekarskie w oddziałach szpitala

08/KZ/2022

14.12.2022 r., godz. 11:30

Opieka pielęgniarska w zakresie zespołu długoterminowej opieki domowej dla pacjentów wentylowanych mechanicznie

7/KZ/2022

14.11.2022 r. godz. 8.30

Wizyty pielęgniarskie w domu pacjenta w ramach Poradni Domowego Leczenia Tlenem (DLT)

6/KZ/2022

04.11.2022 r. godz. 11.30

Opieka fizjoterapeuty w zakresie zespołu długoterminowej opieki domowej dla pacjentów wentylowanych mechanicznie

5/KZ/2022

04.11.2022 r. godz. 9.30

Opieka pielęgniarska w oddziałach Szpitala Chorób Płuc w Pilchowicach

04/KZ/2022

21.09.2022 r. godz.11.30

Opieka pielęgniarska w oddziałach Szpitala Chorób Płuc w Pilchowicach

03/KZ/2022

19.04.2022r. o godz. 11.30

Asysta pielęgniarska w badaniach endoskopowych wykonywanych w Szpitalu Chorób Płuc w Pilchowicach

02/KZ/2022

18.02.2022

Opieka pielęgniarska w oddziałach Szpitala Chorób Płuc w Pilchowicach

01/KZ/2022

11.02.2022

Wykonywanie badań cytologicznych, histopatologicznych, immunohistochemicznych

13/KZ/2021

24.01.2022

Wykonywanie badań laboratoryjnych analitycznych

12/KZ/2021

18.01.2022

Wykonywanie badań TK i MR (w podziale na 2 Zadania):
Zadanie nr 1. Wykonywanie badań tomografii komputerowej (TK) – w trybie planowym w dni robocze od godz. 8.00 – 14.00.
Zadanie 2. Wykonywanie badań tomografii komputerowej (TK) całodobowo w trybie „CITO”
i badań rezonansu magnetycznego (MR) całodobowo w trybie „CITO”

15/KZ/2021

22.12.2021

Opieka pielęgniarska w oddziałach Szpitala Chorób Płuc w Pilchowicach – konkurs uzupełniający

14/KZ/2021

15.12.2021

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań TK i MR. Zamówienie jest podzielone na 3 zadania:
Zadanie nr 1. Wykonywanie badań tomografii komputerowej (TK) – w trybie planowym w dni robocze od godz. 8.00 – 14.00.
Zadanie 2. Wykonywanie badań rezonansu magnetycznego (MR) – w trybie planowym w dni robocze od godz. 8.00 – 14.00.
Zadanie 3. Wykonywanie badań tomografii komputerowej (TK) całodobowo w trybie „CITO” i badań rezonansu magnetycznego (MR) całodobowo w trybie „CITO”

11/KZ/2021

13.12.2021

Zadanie nr 1. Opieka anestezjologa w zakresie zespołu długoterminowej opieki domowej dla pacjentów wentylowanych mechanicznie.
Zadanie nr 2 – Pełnienie zastępstwa za lekarza anestezjologa w zakresie zespołu długoterminowej opieki domowej dla pacjentów wentylowanych mechanicznie.

09/KZ/2021

01.12.2021

Opieka lekarza specjalisty chorób płuc w Oddziale Chorób Płuc z odcinkiem zamkniętym leczenia gruźlicy i odcinkiem otwartym diagnostyki
i chemioterapii nowotworów oraz wykonywanie badań bronchoskopowych

08/KZ/2021

15.12.2021

Opieka lekarza rehabilitacji leczniczej w Oddziale Rehabilitacji Oddechowej

07/KZ/2021

13.12.2021

Opieka lekarza specjalisty chorób płuc w Oddziale Rehabilitacji Oddechowej

06/KZ/2021

01.12.2021

Opieka lekarska i kierowanie Oddziałem Rehabilitacji Oddechowej

05/KZ/2021

01.12.2021

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej w oddziałach szpitala

10/KZ/2021

19.11.2021

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie dyżurów lekarskich

04/KZ/2021

25.11.2021

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie "Wizyty pielęgniarskie w domu pacjenta w ramach Poradni Domowego Leczenia Tlenem (DLT)" nr spr 03/KZ/2021 - postępowanie II

03/KZ/2021

20.07.2021

Wykonywanie badań mikrobiologicznych

02/KZ/2021

21.07.2021

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: "Wizyty pielęgniarskie w domu pacjenta w ramach Poradni Domowego Leczenia Tlenem (DLT) nr spr. 01/KZ/2021"

01/KZ/2021

18.06.2021