wcag
Przejdź do treści
wcag

Oferta pracy – Asystent Dyrektora

Oferta pracy – Asystent Dyrektora

Szpital Chorób Płuc im. św. Józefa w Pilchowicach poszukuje osoby na stanowisko Asystenta Dyrektora.

Do zadań Asystenta Dyrektora będzie należało:

–        logistyczne i administracyjne wsparcie dyrektora w codziennych obowiązkach,

–        obsługa sekretariatu,

–        organizacja i obsługa spotkań,

–        organizacja podróży służbowych,

–        zapewnienie i koordynowanie sprawnego przepływu informacji oraz współpracy z działami,

–        koordynacja wdrażania zmian w działalności Szpitala

–        realizowanie bieżących zadań wyznaczonych przez dyrektora.

 

Wymagania:

Asystent Dyrektora powinien posiadać min. wykształcenie średnie administracyjne lub ekonomiczne, ale mile widziane jest wykształcenie wyższe. Ponadto osoba na tym stanowisku musi posiadać umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office).

Ważną kwestią jest też doświadczenie na wyżej wymienionym lub pokrewnym stanowisku w sektorze publicznym (np. Urzędy Miasta, Urzędy Gminy itp.).

Asystent Dyrektora powinien cechować się, m.in.: zdolnościami organizacyjnymi i interpersonalnymi, komunikatywnością, wysoką kulturą osobistą, umiejętnościami samodzielnej pracy pod presją czasu oraz otwartością, kreatywnością i odpowiedzialnością.

 

Oferujemy:

 

Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.

Oferujemy wynagrodzenie adekwatne do wykonywanych zadań.

Ubezpieczenie grupowe.

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

 

Przesyłając swoje dane zgadzasz się na przetwarzanie przez Szpital Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Jeżeli chcesz, abyśmy zatrzymali Twoje CV w swojej bazie po zakończeniu rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, prosimy dodatkowo o zamieszczenie w CV następującej klauzuli: „Zgadzam się na przetwarzanie przez Szpital Chorób Płuc im. św. Józefa w Pilchowicach danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji”.

Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

W każdym czasie możesz cofnąć wyrażoną zgodę, kontaktując się z nami pod adresem dmarklowska@szpital-pilchowice.pl

Administratorem Twoich danych osobowych jest Szpital Chorób Płuc im. św. Józefa w Pilchowicach. Możesz się z nami skontaktować pod adresem dmarklowska@szpital-pilchowice.pl
Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Twoje dane osobowe przetwarzamy w związku z rekrutacją na stanowisko wskazane w ogłoszeniu do czasu rozstrzygnięcia postępowania rekrutacyjnego i usuwamy je niezwłocznie po tym okresie, a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 1 roku.

Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem dmarklowska@szpital-pilchowice.pl.