wcag
Przejdź do treści
wcag

Oferta pracy: Kierownik Działu Statystyki Medycznej, Marketingu i Promocji Zdrowia

Oferta pracy: Kierownik Działu Statystyki Medycznej, Marketingu i Promocji Zdrowia

Kierownik Działu Statystyki Medycznej, Marketingu i Promocji Zdrowia

Miejsce pracy: Szpital Chorób Płuc im. św. Józefa w Pilchowicach
Region: woj. Śląskie

Wymiar pracy: etat

Zakres obowiązków Kierownik Działu Statystyki Medycznej, Marketingu i Promocji Zdrowia:

 • Bieżąca kontrola rozliczeń finansowych z NFZ.
 • Analizy finansowe, w tym kontrola i analiza kontraktów.
 • Inne analizy zlecone przez zarząd wraz z raportowaniem i wnioskami.
 • Sporządzanie sprawozdań i zestawień z działalności Szpitala.
 • Nadzór nad prowadzeniem i archiwizacją dokumentacji medycznej.
 • Nadzór nad sprawozdawczością do instytucji zewnętrznych, w tym do NFZ, Urzędu Marszałkowskiego.
 • Nadzór nad prowadzeniem i raportowaniem kolejek pacjentów oczekujących na realizację świadczeń.
 • Aktualizacja danych dotyczących potencjału wykonawczego szpitala, przeznaczonego do realizacji umów z NFZ (Portal Świadczeniodawcy).
 • Przygotowania ofert szpitala na wykonywanie świadczeń zdrowotnych.
 • Monitoring i wdrażanie przepisów prawnych dotyczących działalności szpitala.
 • Organizacja pracy personelu podległego.

Wymagania niezbędne na stanowisku Kierownik Działu Rozliczeń i Statystyki Medycznej:

 • Wykształcenie wyższe w kierunku zgodnym z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami
 • Minimum 5 letnie pracy w ochronie zdrowia (mile widziane doświadczenie w dziale statystyki, w tym rozliczenia z płatnikiem)
 • Znajomość zasad rozliczania z NFZ
 • Znajomość Excela
 • Umiejętności organizacyjne
 • Umiejętności analityczne

Wymagania dodatkowe:

 • preferowane będą osoby, które posiadają doświadczenie na stanowisku osoby kierującej i nadzorującej pracę zespołu,
 • umiejętność obsługi systemów informacji prawnej, interpretowania i stosowania przepisów prawa,
 • staranność w wykonywaniu zadań,
 • obowiązkowość,
 • terminowość,
 • punktualność,
 • dokładność,
 • odpowiedzialność,
 • wysoka kultura osobista.

 

Oferujemy:

 • Dobre warunki finansowe
 • Pracę w miłym zespole.

Dane kontaktowe:

Dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem „nabór na wolne stanowisko : Kierownik Działu Statystyki Medycznej, Marketingu i Promocji Zdrowia” w sekretariacie Szpitala tj. Pilchowice, ul. Dworcowa 31 lub przesłać na adres poczty elektronicznej Szpitala: sekretariat@szpital-pilchowice.pl lub dmarklowska@szpital-pilchowice.pl.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Praca w godz. od 7:00 do 14:35. Wymiar dobowy 7 godzin 35 minut.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • podpisany list motywacyjny i CV;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • dokumenty potwierdzające staż pracy: kserokopie świadectw pracy lub/i innych dokumentów potwierdzających staż pracy;
 • oświadczenie wyrażające zgodę na przetwarzanie danych osobowych, dobrowolnie podanych w ofercie pracy, innych niż wskazane w art. 221 kodeksu pracy, w celu prowadzenia rekrutacji;
 • oświadczenie o zapoznaniu się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych przy procesie rekrutacji.

Kopie innych dokumentów i oświadczenia:

 • kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje.

Inne informacje:

Przy naborze na wolne stanowisko przewiduje się zastosowanie technik naboru, polegających na pisemnym teście sprawdzającym znajomość przepisów stosowanych na tym stanowisku oraz rozmowie kwalifikacyjnej.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (32) 33 19 985.

 

Prosimy przesłać CV wraz z listem motywacyjnym i zgodą na przetwarzanie danych osobowych:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych przeze mnie w przesyłanych dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji przez Szpital Chorób Płuc im .Św. Józefa w Pilchowicach. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jest jednak niezbędnym wymogiem dla przeprowadzenia procesu rekrutacji przez Administratora. Aby wycofać zgodę, wystarczy wysłać odpowiednią informację na adres e-mail: szpital@szpital-pilchowice.pl Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania przed jej wycofaniem.
Jeśli chcesz abyśmy zachowali Twoje CV dla potrzeb kolejnych rekrutacji dołącz poniższą zgodę:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych przeze mnie w przesyłanych dokumentach aplikacyjnych także dla potrzeb niezbędnych do realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych.