wcag
Przejdź do treści
wcag

Oferta pracy – Specjalista ds. pracowniczych/główny specjalista ds. pracowniczych/ kierownik działu kadr

Oferta pracy – Specjalista ds. pracowniczych/główny specjalista ds. pracowniczych/ kierownik działu kadr

Szpital Chorób Płuc im. św. Józefa w Pilchowicach zatrudni Specjalistę ds. pracowniczych/głównego specjalista ds. pracowniczych/ kierownika działu kadr
Zakres obowiązków:
• Nadzór / rozliczanie czasu pracy
• Ewidencja i weryfikacja absencji pracowniczych
• Weryfikacja poprawności zapisów dokumentacji dotyczących ewidencji i rozliczania czasu pracy
• Nadzór / prowadzenie dokumentacji dodatkowej związanej ze stosunkiem pracy
• Opracowywanie dokumentacji wymaganej przez aktualnie obowiązujące przepisy ochrony danych osobowych
• Opracowywanie i wdrażanie wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony danych osobowych (RODO)
Oczekujemy:
• Przynajmniej 2 letniego doświadczenia na samodzielnym stanowisku w dziale Personalnym
• Znajomości zagadnień i przepisów regulujących czas pracy. Znajomość przepisów dotyczących pracowników ochrony zdrowia będzie dodatkowym atutem.
• Merytorycznej i praktycznej znajomości regulacji prawnych z zakresu ochrony danych osobowych (RODO)
• Znajomości przepisów kadrowo – płacowych
• Wykształcenia min. średniego
• Umiejętności planowania i organizacji pracy własnej
• Skrupulatności i dokładności w wykonywaniu powierzonych obowiązków
• Dobrej znajomości obsługi pakietu MS-Office i Exel
Oferujemy:
• zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę w godzinach: 7.00 – 14.35,
• interesujący zakres obowiązków i odpowiedzialności z możliwością podejmowania decyzji w przyjaznym otoczeniu,
• możliwość szkoleń i awansu,
• stałe wynagrodzenie adekwatne do kwalifikacji i stażu pracy ustalone w drodze negocjacji,
• świadczenia socjalne z ZFŚS,
• pewne miejsce pracy w niewielkim zespole i w przyjaznej atmosferze.

Prosimy przesłać nam swoje CV wraz z listem motywacyjnym i zgodą na przetwarzanie danych osobowych:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych przeze mnie w przesyłanych dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji przez Szpital Chorób Płuc im .Św. Józefa w Pilchowicach. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jest jednak niezbędnym wymogiem dla przeprowadzenia procesu rekrutacji przez Administratora. Aby wycofać zgodę, wystarczy wysłać odpowiednią informację na adres e-mail: fk@szppital-pilchowice.pl Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania przed jej wycofaniem.
Jeśli chcesz abyśmy zachowali Twoje CV dla potrzeb kolejnych rekrutacji dołącz poniższą zgodę:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych przeze mnie w przesyłanych dokumentach aplikacyjnych także dla potrzeb niezbędnych do realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych.
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na nw. adresy:
fk@szpital-pilchowice.pl;
szpital@szpital-pilchowice.pl
Osoba do kontaktu: Aneta Tkocz (32 33 19 971)