wcag
Przejdź do treści
wcag

Oferta pracy: technik informatyki/elektroniki

Oferta pracy: technik informatyki/elektroniki

Szpital Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach zatrudni  na stanowisko Technika informatyki/elektroniki

Do głównych zadań technika informatyka/elektronika będzie należało między innymi:

 • Montaż i instalowanie urządzeń komputerowych,
 • Instalowanie, konfigurowanie i utrzymanie w ruchu aplikacji użytkowników końcowych,
 • Instalowanie, konfigurowanie i utrzymywanie w ruchu sprzętu i oprogramowania systemowego,
 • Monitorowanie oprogramowania i usuwanie niezarejestrowanych nielegalnych kopii oprogramowania na komputerach szpitala,
 • Instalowanie, konfigurowanie i monitorowanie oprogramowania antywirusowego
 • Zapewnienie bezpieczeństwa sieci i użytkowników,
 • Administrowanie stacjami roboczymi,
 • Dokonywanie w okresach półrocznych przeglądów i konserwacji komputerów i urządzeń peryferyjnych wraz z przedstawieniem koniecznych modernizacji lub wymian,
 • Opiniowanie w zakresie zakupu wszelkiego rodzaju sprzętu komputerowego oraz oprogramowania,
 • Naprawa i konserwacja sprzętu komputerowego,
 • Zapewnienie działania urządzeń peryferyjnych,
 • Zarządzanie danymi, gromadzenie i przetwarzanie informacji w w/w zakresach,
 • Administracja stroną WWW i stron mediów społecznościowych
 • Zarządzanie serwerem poczty,
 • Zarządzanie backupem strony WWW i skrzynek pocztowych użytkowników,
 • Konserwacja i modernizacja infrastruktury sieciowej
 • Administrowanie odseparowaną siecią Wi/Fi dla pacjentów
 • Archiwizacja danych na nośnikach wewnętrznych i zewnętrznych
 • Zarządzanie serwerem sieci komputerowej w domenie,
 • Zapewnienie ciągłości pracy użytkownikom sieci komputerowej,
 • Osobiste prowadzenie kontroli stanu technicznego systemów teleinformatycznych,
 • Natychmiastowe interweniowanie w przypadku awarii sprzętu lub oprogramowania systemowego,
 • Współpraca z firmami autoryzowanymi w zakresie obsługi oprogramowania,
 • Realizowanie procesu bezpośredniego wsparcia użytkowników usług informatycznych w Szpitalu,
 • Przeprowadzanie szkoleń stanowiskowych,
 • Nadzór i współpraca w zakresie wdrażania i instalowania nowych oprogramowań i sprzętu,

Oczekiwania:

 • Wykształcenie średnie (preferowane kierunki: technik informatyk, technik elektronik, technik elektroniki medycznej, technik elektroniki i informatyki medycznej),
 • Znajomość obsługi oprogramowania systemowego,
 • Samodzielność, odpowiedzialność,
 • Analityczne myślenie i umiejętność koncentracji,
 • Umiejętność samodzielnej pracy,
 • Wymagana spostrzegawczość, cierpliwość, wytrwałość, opanowanie, dokładność, staranność, umiejętność analizy sytuacji oraz odporność na stres.

  Forma zatrudnienia – umowa o pracę.

  Szczegółowych informacji udziela mgr Danuta Marklowska tel. 32 331 99 85, e-mail: szpital@szpital-pilchowice.pl

  Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres:  e-mail: szpital@szpital-pilchowice.pl tel. (32 )33 19 903

  Prosimy przesłać CV wraz z listem motywacyjnym i zgodą na przetwarzanie danych osobowych:
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych przeze mnie w przesyłanych dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji przez Szpital Chorób Płuc im .Św. Józefa w Pilchowicach. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jest jednak niezbędnym wymogiem dla przeprowadzenia procesu rekrutacji przez Administratora. Aby wycofać zgodę, wystarczy wysłać odpowiednią informację na adres e-mail: szpital@szpital-pilchowice.pl Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania przed jej wycofaniem.
  Jeśli chcesz abyśmy zachowali Twoje CV dla potrzeb kolejnych rekrutacji dołącz poniższą zgodę:
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych przeze mnie w przesyłanych dokumentach aplikacyjnych także dla potrzeb niezbędnych do realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych.