wcag
Przejdź do treści
wcag

Oferta pracy_pielęgniarka zabiegowa

Oferta pracy_pielęgniarka zabiegowa

Szpital Chorób Płuc im. św. Józefa w Pilchowicach

ogłasza nabór na wolne stanowisko:

Pielęgniarka zabiegowa

w pełnym wymiarze czasu pracy

Liczba kandydatów do wyłonienia: 1 osoba

Rodzaj zatrudnienia: Pielęgniarka w Pracowni bronchoskopii

Wysokość wynagrodzenia: Do uzgodnienia na podstawie posiadanych kwalifikacji

Wymagania pracodawcy:  Ważne prawo wykonywania zawodu, kwalifikacje upoważniające do wykonywania endoskopii (kurs)

Dane osoby do kontaktu, telefon, adres e-mail:

z-ca Dyrektora ds. pielęgniarstwa mgr Danuta Marklowska, tel. 32 331 99 85, dmarklowska@szpital-pilchowice.pl