wcag
Przejdź do treści
wcag

Ogłoszenie sprzedaży myjni automatycznej

Ogłoszenie sprzedaży myjni automatycznej

Szpital Chorób Płuc im św. Józefa w Pilchowicach sprzeda automatyczną myjnię do endoskopów wraz z dedykowaną drukarką procesów mycia.

1. Informacje o myjni:

 • myjnia produkcji firmy BHT, model Innova E2, nr seryjny 40301002
 • rok produkcji i rok rozpoczęcia eksploatacji: 2007
 • wymiary 600 x 610 x 880mm
 • zasilanie 230V
 • myjnia cyklicznie serwisowana przez autoryzowany serwis MMM Polska Sp. z o.o.
 • ostatni przegląd serwisowy: 05.07.2017
 • całkowita ilość cykli pracy: ~5400, liczba godzin pracy 3027
 • zakończenie eksploatacji w pracowni bronchoskopii: 07.12.2017r
 • w dniu zakończenia eksploatacji myjnia w pełni sprawna
 • od zakończenia eksploatacji myjnia przechowywana w ciepłym i suchym miejscu

Informacje o drukarce:

 • drukarka produkcji Star Micronics, model SP200-2, nr seryjny 7702080200026 P
 • zakończenie eksploatacji w pracowni bronchoskopii: 07.12.2017r
 • w dniu zakończenia eksploatacji drukarka w pełni sprawna
 • od zakończenia eksploatacji drukarka przechowywana w ciepłym i suchym miejscu

2. Formą sprzedaży jest przetarg nieograniczony. Cena wywoławcza wynosi 8.750,00 zł netto za komplet urządzeń

3. Oferty należy składać w formie pisemnej do 12.06.2018 do godz. 12.00 – w kopercie opisanej – „Oferta na zakup myjni do endoskopu nie otwierać przed 12.06.2018 godz. 12.00”

4. Oferty, które wpłyną po terminie składania ofert nie będą brane pod uwagę.

5. Warunki realizacji

Oferent zobowiązany jest zakupić komplet urządzeń

6. Płatność

Oferent, który zaoferuje najkorzystniejszą cenę dokona zapłaty za zakupione urządzenia w ciągu 7 dni roboczych od dnia rozstrzygnięcia przetargu, przelewem na konto Szpitala nr  93 10501285 100000 2209228978

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA