wcag
Przejdź do treści
wcag

Podziękowania dla PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Zakładu Linii Kolejowych w Sosnowcu

Podziękowania dla PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Zakładu Linii Kolejowych w Sosnowcu

W imieniu pacjentów i pracowników Szpitala Chorób Płuc im. Świętego Józefa w Pilchowicach, pragniemy złożyć serdeczne podziękowania

PKP Polskim Liniom Kolejowym S.A.

Zakładowi Linii Kolejowych w Sosnowcu

za bezpłatne użyczenie pojazdu.

Państwa wsparcie niewątpliwie przyczyniło się do usprawnienia pracy naszego Szpitala, w zakresie zwalczania, przeciwdziałania oraz rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19, wywołanej wirusem SARS-CoV-2.

Wyrażając swoją wdzięczność i dobrą wolę, życzymy Państwu oraz Państwa klientom zdrowia i wszelkiej pomyślności.