wcag
Przejdź do treści
wcag

Dostawy leków i innych produktów leczniczych dla Szpitala w Pilchowicach

Lp. Nazwa zadania Nr sprawy Data otwarcia

Dostawy leków i innych produktów leczniczych dla Szpitala w Pilchowicach

17/ZP/2019

25.11.2019

Ogłoszenie o zamówieniu 17ZP2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 17ZP2019

SIWZ

Załącznik nr 1 17ZP2019

Załącznik nr 2 17ZP2019

Załącznik nr 3 17ZP2019

Załącznik nr 4 17ZP2019

Załącznik nr 4 17ZP2019 po zmianie

Załącznik nr 5 wzór umowy leki 17ZP2019

Załącznik nr 6 Arkusz asort cen 17ZP2019

Załącznik nr 6 Arkusz asort cenowy po zmianie 17ZP2019

Powiadomienie o zmianie SIWZ 17ZP2019

Odpowiedź na zapytania17ZP2019

Powiadomienie o zmianach nr 2

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 17ZP2019