wcag
Przejdź do treści
wcag

Dostawy odczynników i sprzętu laboratoryjnego dla Szpitala w Pilchowicach – postępowanie II

Lp. Nazwa zadania Nr sprawy Data otwarcia

Dostawy odczynników i sprzętu laboratoryjnego dla Szpitala w Pilchowicach - postępowanie II

12/ZP/2018

28.06.2018

Ogłszenie o zamówieniu 12ZP2018

SIWZ 12ZP2018

Załącznik nr 1 12ZP2018

Załącznik nr 2 12ZP2018

Załącznik nr 3 12ZP2018

załącznik nr 4 Arkusz asortymentowo-cenowy 12ZP2018

załącznik nr 5 wzór umowy 12ZP2018

Informacja z otwarcia ofert 12ZP2018

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 12ZP2018