wcag
Przejdź do treści
wcag

Dostawy posiłków dla pacjentów Szpitala w Pilchowicach

Lp. Nazwa zadania Nr sprawy Data otwarcia

Dostawy posiłków dla pacjentów Szpitala w Pilchowicach

20/ZP/2018

21.12.2018

Ogłoszenie o zamówieniu 20ZP2018

SIWZ posiłki 20ZP2018

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6 SOZ 20ZP2018

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8 Wzór umowy 20ZP2018

Informacja z otwarcia ofert 20ZP2018

Ogłoszenie o wyborze oferty 20ZP2018