wcag
Przejdź do treści
wcag

Dostawy sprzętu medycznego i środka zmiękczającego dla szpitala w Pilchowicach – postępowanie II

Lp. Nazwa zadania Nr sprawy Data otwarcia

Dostawy sprzętu medycznego i środka zmiękczającego dla szpitala w Pilchowicach - postępowanie II

26/ZP/2019

17.12.2019

Ogłoszenie o zamówieniu 26ZP2019

SIWZ 26ZP2019

Załącznik nr 1 26ZP2019

Załącznik nr 2 26ZP2019

Załącznik nr 3 26ZP2019

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 5 wzór umowy 26ZP2019

Załącznik nr 6 arkusz asortymentowo cenowy 25ZP2019

Informacja z otwarcia 26ZP2019

Informacja z otwarcia 26ZP2019

Informacja z otwarcie sprostowanie 26ZP2019

Ogłoszenie o wyborze oferty 26ZP2019