wcag
Przejdź do treści
wcag

Dostawy sprzętu medycznego, laboratoryjnego dla szpitala w Pilchowicach postępowanie II

Lp. Nazwa zadania Nr sprawy Data otwarcia

Dostawy sprzętu medycznego, laboratoryjnego dla szpitala w Pilchowicach postępowanie II

17/ZP/2017

20.12.2017

Ogłoszenie o zamówieniu 17ZP2017

SIWZ 17ZP2017

Załącznik nr 1 17ZP2017

Załącznik nr 2 17ZP2017

Załącznik nr 3 Arkusz asortymentowo cenowy 17ZP2017

Załącznik nr 4 wzór formularza ofert 17 ZP2017

Załącznik nr 5 wzór umowy 17ZP2017

Informacja z otwarcia 17ZP2017

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 17ZP2017