wcag
Przejdź do treści
wcag

Dostawy sprzętu medycznego, laboratoryjnego, środków dezynfekujących i opatrunkowych dla Szpitala w Pilchowicach

Lp. Nazwa zadania Nr sprawy Data otwarcia

Dostawy sprzętu medycznego, laboratoryjnego, środków dezynfekujących i opatrunkowych dla Szpitala w Pilchowicach

19/ZP/2019

26.11.2019 r.

Ogłoszenie o zamówieniu 19ZP2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 19ZP2019

SIWZ 19ZP2019

Załącznik nr 1 19ZP2019

Załącznik nr 2 19ZP2019

Załącznik nr 3 19ZP2019

Załącznik nr 4 19ZP2019

Załącznik nr 4 formularz oferty po zmianie 19ZP2019

Załącznik nr 5 wzory umów 19ZP2019

Załącznik nr 6 Arkusz asortymentowo cenowy 19ZP2019

Załącznik nr 6 Arkusz asortymentowo cenowy po zmianie 19ZP2019

Załącznik nr 6 Arkusz asortymentowo cenowy po zmianie nr 2 19ZP2019

Odpowiedź na zapytania 19ZP2019

Powiadomienie o zmianach SIWZ 19ZP2019

Powiadomienie o zmianach w S‎IWZ nr 2 oraz zmianie terminu składania ofert 19ZP2019

Informacja z otwarcia 19ZP2019

Zawiadomienie o odrzuceniu oferty 19ZP2019

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 19_ZP_2019