wcag
Przejdź do treści
wcag

Dostawy sprzętu medycznego, laboratoryjnego, środków dezynfekujących i opatrunkowych dla Szpitala w Pilchowicach

Lp. Nazwa zadania Nr sprawy Data otwarcia

Dostawy sprzętu medycznego, laboratoryjnego, środków dezynfekujących i opatrunkowych dla Szpitala w Pilchowicach

14/ZP/2018

14.11.2018

Ogłoszenie o zamówieniu 14ZP2018

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu 14ZP2018

Powiadomienie o zmianie terminy składania ofert 14ZP2018

SIWZ 14ZP2018

Załącznik nr 1 14ZP2018

Załącznik nr 2 14ZP2018

Załącznik nr 3 2018

Załącznik nr 4 14ZP2018 Wzory umów

Załącznik nr 5 14ZP2018 Arkusz asortymentowo cenowy

Powiadomienie o zmianie SIWZ 14ZP2018

Odpowiedź na zapytanie 14ZP2018

Informacja z otwarcia 14ZP2018

Ogłoszenie o wyborze oferty 14ZP2018