wcag
Przejdź do treści
wcag

Dostawy tlenu medycznego ciekłego wraz z dzierżawą zbiornika oraz tlenu medycznego w butlach dla Szpitala w Pilchowicach

Lp. Nazwa zadania Nr sprawy Data otwarcia

Dostawy tlenu medycznego ciekłego wraz z dzierżawą zbiornika oraz tlenu medycznego w butlach dla Szpitala w Pilchowicach

11/ZP/2018

20.08.2018

Zaproszenie do składania ofert 11ZP2018

Szczegółowy Opis Zamówienia 11ZP2018

FORMULARZ OFERTY 11ZP2018

Wzór umowy_11ZP2018

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty