wcag
Przejdź do treści
wcag

Dzierżawa koncentratorów tlenu dla pacjentów Szpitala w Pilchowicach w ramach domowego leczenia tlenem

Lp. Nazwa zadania Nr sprawy Data otwarcia

Dzierżawa koncentratorów tlenu dla pacjentów Szpitala w Pilchowicach w ramach domowego leczenia tlenem

07/ZP/2018

17.12.2018

Ogłoszenie o zamówieniu 07ZP2018

SIWZ 07ZP2018

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Szczegółowy opis zamówienia zał nr 5

Załącznik nr 6 Wzór umowy

Załącznik nr 7 Formularz oferty

odpowiedź na zapytanie 07ZP2018

Powiadomienie o zmianach w SIWZ 07ZP2018

Załącznik nr 7 po poprawce

Informacja z otwarcia 07ZP2018

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty