wcag
Przejdź do treści
wcag

Dzierżawa respiratorów dla pacjentów Szpitala w Pilchowicach w ramach programu wentylacji mechanicznej

Lp. Nazwa zadania Nr sprawy Data otwarcia

Dzierżawa respiratorów dla pacjentów Szpitala w Pilchowicach w ramach programu wentylacji mechanicznej

09/ZP/2019

24.05.2019r.

Ogłoszenie o zamówieniu 09ZP2019

SIWZ 09ZP2019

Załącznik nr 1 09ZP2019

Załącznik nr 2 09ZP2019

Załącznik nr 3 09ZP2019

Załącznik nr 4 09ZP2019

Załącznik nr 5 09ZP2019

Załącznik nr 6 09ZP2019 wzór umowy

Załącznik nr 7 09ZP2019 SOZ

Załącznik nr 8

Informacja z otwarcia ofert 09ZP2019

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 09ZP2019

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 09ZP2019