wcag
Przejdź do treści
wcag

Konkurs na świadczenia zdrowotne nr 1

Lp. Nazwa zadania Nr sprawy Data otwarcia

1

Konkurs na świadczenia zdrowotne nr 1

1

23.11.2017

Ogłoszenie o konkursie na świadczenia medyczne w zakresie:

  1. opieka medyczna:

Udzielanie świadczeń medycznych w zakresie:

  • Kierowania oddziałem rehabilitacji oddechowej
  • Opieki lekarskiej w oddziale chorób płuc i gruźlicy
  • Opieki lekarskiej w oddziale chorób płuc i chemioterapii nowotworów
  • Opieki lekarskiej w oddziale rehabilitacji oddechowej

Konkurs na świadczenia medyczne w zakresie opieki lekarskiej na oddziałach I,II,II oraz kierowania oddziałem I

Opieka lekarska w zakresie domowego leczenia tlenem

Konkurs na świadczenia medyczne w zakresie opieki lekarskiej w ramach domowego leczenia tlenem

Dyżury lekarskie

Konkurs na świadczenia medyczne w zakresie dyżurów lekarskich

Udzielanie porad w poradni przyszpitalnej

Konkurs na świadczenia medyczne w zakresie udzielania porad w poradni przyszpitalnej

  1. badania z zakresu:

Wykonywania badań tomografii komputerowej

Konkurs na świadczenia medyczne w zakresie badań tomografii komputerowej

Wykonywania badań rezonansu magnetycznego

Konkurs na świadczenia medyczne w zakresie badań rezonansu magnetycznego

OGŁOSZENIE O WYNIKACH:

Ogłoszenie o wynikach konkursu ofert na świadczenia medyczne nr 1