wcag
Przejdź do treści
wcag

Konkurs na świadczenia zdrowotne nr 2

Lp. Nazwa zadania Nr sprawy Data otwarcia

2

Konkurs na świadczenia zdrowotne nr 2

2

28.11.2017

Ogłoszenie o konkursie na świadczenia zdrowotne w zakresie

  1. opieka medyczna:
  • Konsultacje specjalistyczne

Konurs na świadczenia medyczne w zakresie konsultacji specjalistycznych

  • Konsultacje z zakresu medycyny pracy

Konurs na świadczenia medyczne w zakresie konsultacji medycy pracy

  • Konsultacje torakochirurgiczne

Konurs na świadczenia medyczne w zakresie konsultacji torakochirurgicznych

  • Opieka anestezjologa nad pacjentami wentylowanymi mechanicznie

Konurs na świadczenia medyczne w zakresie opieki anestezjologa nad pacjentami wentylowanymi mechanicznie

  • Opieka lekarska na oddziale chorób płuc i chemioterapii nowotworów w zakresie onkologii klinicznej

Konurs na świadczenia medyczne w zakresie opieki lekarskiej na oddziale chorób płuc i chemioterapii nowotworów w zakresie onkologii klinicznej

  1. badania z zakresu:
  • Wykonywania badań bronchoskopowych

Konurs na świadczenia medyczne w zakresie wykonywania badań bronchoskopowych

OGŁOSZENIE O WYNIKACH:

Ogłoszenie o wynikach konkursu ofert na świadczenia medyczne nr 2