wcag
Przejdź do treści
wcag

Odbiór i utylizacja odpadów medycznych oraz na odbiór innych odpadów nie będących odpadami medycznymi wytwarzanymi w Szpitalu w Pilchowicach

Lp. Nazwa zadania Nr sprawy Data otwarcia

Odbiór i utylizacja odpadów medycznych oraz na odbiór innych odpadów nie będących odpadami medycznymi wytwarzanymi w Szpitalu w Pilchowicach

16/ZP/2018

28.11.2018

Zaproszenie do składania ofert 16ZP2018

Wzór umowy – odpady_16ZP2018

Załącznik formularz asortymentowo cenowy

DPC odpady 16ZP2018