wcag
Przejdź do treści
wcag

Przebudowa pomieszczeń na potrzeby utworzenia izolatki na oddziale Chorób Płuc i Gruźlicy Szpitala Chorób Płuc

Lp. Nazwa zadania Nr sprawy Data otwarcia

Przebudowa pomieszczeń na potrzeby utworzenia izolatki na oddziale Chorób Płuc i Gruźlicy Szpitala Chorób Płuc
im. Św. Józefa w Pilchowicach

12/ZP/2019

16.07.2019r.

Ogłoszenie o zamówieniu 12ZP2019

SIWZ 12ZP2019

Załącznik nr 1 12ZP2019

Załącznik nr 2 12ZP2019

Załącznik nr 3 12ZP2019

Załącznik nr 4 12ZP2019

Załącznik nr 5 12ZP2019

Załącznik nr 6 STWiORB 12ZP2019 spakowana

Załącznik nr 7 12ZP2019

Załącznik nr 8 Wzór umowy 12ZP2019

Załącznik nr 9 Przedmiar robót 12ZP2019

Informacja z otwarcia ofert 12ZP2019

Ogłoszenie o wyborze oferty 12ZP2019

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 12ZP2019