wcag
Przejdź do treści
wcag

Przygotowanie i transport posiłków dla pacjentów szpitala w Pilchowicach

Lp. Nazwa zadania Nr sprawy Data otwarcia

Przygotowanie i transport posiłków dla pacjentów szpitala w Pilchowicach

12/ZP/2017

14.12.2017

Ogłoszenie o zamówieniu 12ZP2017

SIWZ 12ZP2017

Załącznik nr 1 12ZP2017

Załącznik nr 2 12ZP2017

Załącznik nr 3 12ZP2017

Załącznik nr 4 12ZP2017

Załącznik nr 5 12ZP2017

Załącznik nr 6 12ZP2017

Załącznik nr 7 SOZ 12ZP22017

Załącznik nr 8 12ZP2017

Załącznik nr 9 wzór umowy 12ZP2017

Zawiadomienie o unieważnieniu postęp 12ZP2017