wcag
Przejdź do treści
wcag

Przygotowanie kompletnej dokumentacji i wniosku dofinansowania w ramach: RPO woj. śląskiego na lata 2014-2020 i Programu Ministerstwa Zdrowia Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Lp. Nazwa zadania Nr sprawy Data otwarcia

Przygotowanie kompletnej dokumentacji i wniosku dofinansowania w ramach: RPO woj. śląskiego na lata 2014-2020 i Programu Ministerstwa Zdrowia Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

07/ZP/2020/Z

04.03.2020 rok

Zaproszenie do składania ofert 07ZP2020Z

Zaproszenie do składania ofert 07ZP2020Z po zmianach

Formularz oferty 07ZP2020Z edyt

Formularz oferty 07ZP2020Z edyt po zmianie

Umowa wzór 07ZP2020Z

Odpowiedź na zapytanie 07ZP2020Z

Dokumentacja podstawowych czynności 07ZP2020Z