wcag
Przejdź do treści
wcag

Remont i odnowienie korytarzy, renowacja zabytkowej posadzki kamiennej i wymiana drzwi na parterze budynku Szpitala Chorób Płuc im. św. Józefa w Pilchowicach – etap I

Lp. Nazwa zadania Nr sprawy Data otwarcia

Remont i odnowienie korytarzy, renowacja zabytkowej posadzki kamiennej i wymiana drzwi na parterze budynku Szpitala Chorób Płuc im. św. Józefa w Pilchowicach - etap I.

15/ZP/2020/P

15.06.2020

Ogłoszenie o zamówieniu 15ZP2020P

SIWZ 15ZP2020P

Załącznik nr 1 15ZP2020P

Załącznik nr 2 15ZP2020P

Załącznik nr 3 15ZP2020P

Załącznik nr 4 15ZP2020P

Załącznik nr 5 15ZP2020P

Załącznik nr 6 15ZP2020P

Załącznik nr 7 Wzór oferty 15ZP2020P

Załącznik nr 8 wzór umowy 15ZP2020P

Załącznik nr 9 STWiORB wraz z załącznikami 15ZP2020P

Załącznik nr 10 Przedmiar robót 15ZP2020P

Załącznik nr 11 Oświadczenie o zapoznaniu się z obiektem 15ZP2020P

Informacja z otwarcia ofert 15ZP2020P

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 15ZP2020P