wcag
Przejdź do treści
wcag

Remont i odnowienie korytarzy, renowacja zabytkowej posadzki kamiennej i wymiana drzwi na parterze budynku Szpitala w Pilchowicach – etap II

Lp. Nazwa zadania Nr sprawy Data otwarcia

Remont i odnowienie korytarzy, renowacja zabytkowej posadzki kamiennej i wymiana drzwi na parterze budynku Szpitala w Pilchowicach - etap II

21/ZP/2020/P

21.07.2020

Ogłoszenie o zamówieniu 21ZP2020P

SIWZ 21ZP2020P

Załącznik nr 1 21ZP2020P

Załącznik nr 2 wzór oferty

Załącznik nr 3 21ZP2020P

Załącznik nr 4 21ZP2020P

Załącznik nr 5 wzór umowy 21ZP2020P

Załącznik nr 5 wzór umowy 21ZP2020P po zmianach

Dokumentacja techniczna część 1

Dokumentacja techniczna część 1a

Dokumentacja techniczna część 2

Dokumentacja techniczna część 2a

Dokumentacja techniczna Część 3 21ZP2020P

Powiadomienie o zmianach w SIWZ _ wzór umowy

Informacja z otwarcia ofert 21ZP2020P

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 21ZP2020P

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 21ZP2020P