wcag
Przejdź do treści
wcag

Świadczenie usług kompleksowego utrzymania czystości oraz czynności pomocniczych przy obsłudze pacjentów i transportu wewnętrznego w Szpitalu w Pilchowicach

Lp. Nazwa zadania Nr sprawy Data otwarcia

Świadczenie usług kompleksowego utrzymania czystości oraz czynności pomocniczych przy obsłudze pacjentów i transportu wewnętrznego w Szpitalu w Pilchowicach

05/ZP/2020/P

28.05.2020

Ogłoszenie o zamówieniu 05ZP2020P

SIWZ 05ZP2020P

Powiadomienie o zmianach SIWZ 05ZP2020P

Załącznik nr 1 05ZP2020P

Załącznik nr 2 05ZP2020P

Załącznik nr 3 05ZP2020P

Załącznik nr 4 05ZP2020P

Załącznik nr 5 05ZP2020P

Załącznik nr 6 SOPZ 05ZP2020P

Załącznik nr 7 wzór formularza oferty 05ZP2020P

Załącznik nr 8 wzór umowy 05ZP2020P

Załącznik nr 9 wzór umowy na najem 05ZP2020P

Odpowiedź na zapytania do SIWZ 05ZP2020P

Odpowiedź na zapytania nr 2 do SIWZ 05ZP2020P

Informacja z otwarcia 05ZP2020P

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 05ZP2020P

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 05ZP2020P