wcag
Przejdź do treści
wcag

Usługa ubezpieczenia Szpitala Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach

Lp. Nazwa zadania Nr sprawy Data otwarcia

Usługa ubezpieczenia Szpitala Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach

164/2018/N/PILCHOWICE

01.08.2018

Ogłoszenie o zamówieniu Szpital Chorób Płuc w Pilchowicach

Postępowanie prowadzi SUPRA BROKERS SA

Informacja w sprawie przetargu

zmiana ogłoszenia o zamówieniu

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ubezpieczenie OC