wcag
Przejdź do treści
wcag

Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego pn. „Adaptacja budynku administracyjnego na potrzeby laboratorium wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych pozwoleń oraz pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji tej inwestycji w Szpitalu Chorób Płuc im. św. Józefa

Lp. Nazwa zadania Nr sprawy Data otwarcia

Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego pn. "Adaptacja budynku administracyjnego na potrzeby laboratorium wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych pozwoleń oraz pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji tej inwestycji w Szpitalu Chorób Płuc im. św. Józefa
w Pilchowicach przy ul. Dworcowej 31".

17/ZP/2020/P

26.06.2020

Ogłoszenie o zamówieniu 17ZP2020P

SIWZ 17ZP2020P

Wyjaśnienie treści SIWZ 17ZP2020P

Powiadomienie o zmianach SIWZ 17ZP2020P

Załącznik nr 1 17ZP2020P

Załącznik nr 2 17ZP2020P

Załącznik nr 3 17ZP2020P

Załącznik nr 4 17ZP2020P

Załącznik nr 5 17ZP2020P

Załącznik nr 6 17ZP2020P

Załącznik nr 7 SOPZ 17ZP2020P

Załącznik nr 7 SOPZ 17ZP2020P po zmianach

Załącznik nr 8 Wzór umowy na usługi 17ZP2020P

Załącznik nr 8 17ZP2020P wzór umowy po zmianach

Załącznik nr 9 wzór oferty elektronicznej 17ZP2020P

Załącznik nr 10 inwentaryzacja obiektu

Informacja z otwarcia ofert 17ZP2020P

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 17ZP2020P

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 17ZP2020P

Ogłoszenie o zmianie umowy 17ZP2020P