wcag
Przejdź do treści
wcag

Wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych w budynku Szpitala Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach

Lp. Nazwa zadania Nr sprawy Data otwarcia

Wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych w budynku Szpitala Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach

09/ZP/2018

24.09.2018

Ogłoszenie o zamówieniu 09ZP2018

SIWZ 09ZP2018

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6 STWiORB

Załącznik nr 7 do SIWZ

Załącznik nr 8 Umowa – wzór

Załacznik nr 9 Przedmiar robót wraz z rysunkami

Informacja z otwarcia 09ZP2018

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 09ZP2018