wcag
Przejdź do treści
wcag

Zakup sprzętu i aparatury medycznej przez Szpital Chorób Płuc im. św. Józefa w Pilchowicach w celu zwalczania zakażenia, zapobiegania rozprzestrzenianiu się, profilaktyki oraz zwalczania skutków choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2.

Lp. Nazwa zadania Nr sprawy Data otwarcia

Zakup sprzętu i aparatury medycznej przez Szpital Chorób Płuc im. św. Józefa w Pilchowicach w celu zwalczania zakażenia, zapobiegania rozprzestrzenianiu się, profilaktyki oraz zwalczania skutków choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2.

33/ZP/2020/P

4.11.2020 r.

Ogłoszenie o zamówieniu 33ZP2020P

SIWZ 33ZP2020P

Powiadomienie o zmianach w SIWZ 33ZP2020P

Załącznik nr 1 33ZP2020P

Załącznik nr 2 33ZP2020P

Załącznik nr 3 SOZ 33ZP2020P

Załącznik nr 4 Wzór oferty 33ZP2020P

Załącznik nr 5 wzory umów 33ZP2020P

Załącznik nr 6 Arkusz asort cenowy 33ZP2020P

Wyjaśnienie treści SIWZ 33ZP2020P

Wyjaśnienie treści SIWZ 33ZP2020P

Wyjaśnienia treści SIWZ nr 3 33ZP2020P

Informacja z otwarcia 33ZP2020P

Zawiadomienie o unieważnieniu zadania nr 2 33ZP2020P

Powiadomienie o odrzuceniu oferty do Wykonawców 33ZP2020P

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 33ZP2020P

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 33ZP2020P