wcag
Przejdź do treści
wcag

Zakup wyposażenia i sprzętu medycznego – wsparcie dla Szpitala Chorób Płuc im. św. Józefa w Pilchowicach w zwalczaniu epidemii i chorób zakaźnych w tym COVID-19 i gruźlicy – postępowanie II.

Lp. Nazwa zadania Nr sprawy Data otwarcia

Zakup wyposażenia i sprzętu medycznego - wsparcie dla Szpitala Chorób Płuc im. św. Józefa w Pilchowicach w zwalczaniu epidemii i chorób zakaźnych w tym COVID-19 i gruźlicy - postępowanie II.

32/ZP/2020/P

21.10.2020

Ogłoszenie o zamówieniu 32ZP2020P

SIWZ 32ZP2020P

Załącznik nr 1 32ZP2020P

Załącznik nr 2 32ZP2020P

Załącznik nr 3 SOZ 32ZP2020P

Załącznik nr 4 formularz oferty 32ZP2020P

Załącznik nr 5 wzór umowy 32ZP2020P

Załącznik nr 6 Arkusz asort cenowy 32ZP2020P

Informacja z otwarcia ofert 32ZP2020P

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 32ZP2020P

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 32ZP2020P