wcag
Przejdź do treści
wcag

Zakup wyposażenia i sprzętu medycznego – wsparcie dla Szpitala Chorób Płuc im. św. Józefa w Pilchowicach w zwalczaniu epidemii i chorób zakaźnych w tym COVID-19 i gruźlicy

Lp. Nazwa zadania Nr sprawy Data otwarcia

Zakup wyposażenia i sprzętu medycznego - wsparcie dla Szpitala Chorób Płuc im. św. Józefa w Pilchowicach w zwalczaniu epidemii i chorób zakaźnych w tym COVID-19 i gruźlicy

22/ZP/2020/P

31.08.2020

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 22ZP2020P

Ogłoszenie o udz zam zadanie nr 4 koflatory 22ZP2020P

Ogłoszenie o zamówieniu 22ZP2020P

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 1 22ZP2020P

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2 22ZP2020P

Odpowiedzi na zapytania oraz zmiana SIWZ 22ZP2020P

Sprostowanie odpowiedzi w sprawie SIWZ dot. bodypletyzmografu Zadanie nr 7 22ZP2020P

Sprostowanie odpowiedzi w sprawie SIWZ dot. gazometru Zadanie nr 2 22ZP2020P

Zawiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert 22ZP2020P

SIWZ 22ZP2020P

Załącznik nr 1 22ZP2020P

Załącznik nr 2 22ZP2020P

Załącznik nr 3 22ZP2020P

Załącznik nr 4 Szczegółowy Opis Zamówienia 22ZP2020P

SOZ po zmianie 22ZP2020P

Załącznik nr 5 wzory umów na dostawy 22ZP2020P

Wzór umowy po zmianie 22ZP2020P

Załącznik nr 6 wzór formularza oferty 22ZP2020P

Informacja z otwarcia ofert 22ZP2020P

Informacja z otwarcia ofert i sprostowanie

Zawiadomienie o unieważnieniu zadania nr 3 kapnograf, 10 półmaski FFP3 i 11 dozowniki rotametr tlenu 22ZP2020P

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty wyniki częściowe 22ZP2020P

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty Zadanie nr 4 22ZP2020P

Pismo KIO dot. odwołania 2329/20

Postanowienie KIO 2329-20