wcag
Przejdź do treści
wcag

Archiwum

Lp. Nazwa zadania Nr sprawy Data otwarcia

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie - Wizyty pielęgniarskie w domu pacjenta w ramach Poradni Domowego Leczenia Tlenem

06/KZ/2020

05.01.2021

1

Przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa IT i systemu informatycznego w Szpitalu w Pilchowicach

41/ZP/2020

23.12.2020

Kompletne opracowanie wniosku o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa VIII Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy, Działanie 8.3 poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy, Poddziałanie 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej typ 7 i typ 8 projektu (RPSL.08.03.02-IZ.01-24-389/20)

40/ZP/2020/Z

18.12.2020

Dostawy materiałów biurowych - eksploatacyjnych

39/ZP/2020/P

15.12.2020

Dostawy leków różnych dla Szpitala w Pilchowicach

38/ZP/2020/P

14.12.2020

Zakup mobilnej izolatki dla Szpitala Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach w celu zwalczania zakażenia i zapobiegania rozprzestrzeniania się skutków choroby zakaźnej COVID-19 - postępowanie II

37/ZP/2020/P

01.12.2020

Usługi transportu sanitarnego dla Szpitala w Pilchowicach

28/ZP/2020/P

30.11.2020

Dostawy sprzętu medycznego, laboratoryjnego, odczynników i środków dezynfekujących dla szpitala w Pilchowicach - postępowanie II

35/ZP/2020/P

25.11.2020

Zakup mobilnej izolatki dla Szpitala Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach w celu zwalczania zakażenia i zapobiegania rozprzestrzeniania się skutków choroby zakaźnej COVID-19

36/ZP/2020/P

23.11.2020

Zakup sprzętu i aparatury medycznej przez Szpital Chorób Płuc im. św. Józefa w Pilchowicach w celu zwalczania zakażenia, zapobiegania rozprzestrzenianiu się, profilaktyki oraz zwalczania skutków choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 - postępowanie II

34/ZP/2020/P

18.11.2020

Zakup sprzętu i aparatury medycznej przez Szpital Chorób Płuc im. św. Józefa w Pilchowicach w celu zwalczania zakażenia, zapobiegania rozprzestrzenianiu się, profilaktyki oraz zwalczania skutków choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2.

33/ZP/2020/P

4.11.2020 r.

Usługi ochrony budynków i terenu szpitala w Pilchowicach

26/ZP/2020/P

10.11.2020

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie radiologii i diagnostyki obrazowej

5/KZ/2020

04.11.2020

Opieka fizjoterapeuty w zakresie zespołu długoterminowej opieki domowej dla pacjentów wentylowanych mechanicznie

4/KZ/2020

04.11.2020

Opieka pielęgniarska w zakresie długoterminowej opieki domowej

3/KZ/2020

04.11.2020

Dostawy sprzętu medycznego, laboratoryjnego , środków dezynfekujących i opatrunkowych dla szpitala w Pilchowicach

29/ZP/2020/P

09.11.2020

Zakup wyposażenia i sprzętu medycznego - wsparcie dla Szpitala Chorób Płuc im. św. Józefa w Pilchowicach w zwalczaniu epidemii i chorób zakaźnych w tym COVID-19 i gruźlicy - postępowanie II.

32/ZP/2020/P

21.10.2020

Przygotowanie i dostawy posiłków dla pacjentów szpitala w Pilchowicach

27/ZP/2020/P

26.10.2020

Dzierżawa analizatora hematologicznego oraz dostawa odczynników i materiałów kontrolnych

25/ZP/2020/P

24.09.2020

Dostawy leków onkologicznych dla Szpitala w Pilchowicach

23/ZP/2020/P

02.09.2020

Zakup wyposażenia i sprzętu medycznego - wsparcie dla Szpitala Chorób Płuc im. św. Józefa w Pilchowicach w zwalczaniu epidemii i chorób zakaźnych w tym COVID-19 i gruźlicy

22/ZP/2020/P

31.08.2020

Remont i odnowienie korytarzy, renowacja zabytkowej posadzki kamiennej i wymiana drzwi na parterze budynku Szpitala w Pilchowicach - etap II

21/ZP/2020/P

21.07.2020

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie dyżurów lekarskich w oddziałach szpitala

01/KZ/2020

9.07.2020

Dostawy leku onkologicznego OZYMERTYNIB dla Szpitala w Pilchowicach

19/ZP/2020/P

20.07.2020

Dostawy odczynników i sprzętu laboratoryjnego dla Szpitala w Pilchowicach - postępowanie II.

20/ZP/2020/P

6.07.2020

Remont i odnowienie korytarzy, renowacja zabytkowej posadzki kamiennej i wymiana drzwi na parterze budynku Szpitala w Pilchowicach - etap I (postępowanie II)

18/ZP/2020/P

7.07.2020

Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego pn. "Adaptacja budynku administracyjnego na potrzeby laboratorium wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych pozwoleń oraz pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji tej inwestycji w Szpitalu Chorób Płuc im. św. Józefa
w Pilchowicach przy ul. Dworcowej 31".

17/ZP/2020/P

26.06.2020

Dostawy leków onkologicznych dla Szpitala w Pilchowicach

16/ZP/2020/P

17.06.2020

Zaproszenie do składania wyceny - Wykonanie projektu o nazwie "Przebudowa pomieszczenia do tymczasowej izolacji pacjenta w budynku szpitala wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń.”

10.06.2020

Remont i odnowienie korytarzy, renowacja zabytkowej posadzki kamiennej i wymiana drzwi na parterze budynku Szpitala Chorób Płuc im. św. Józefa w Pilchowicach - etap I.

15/ZP/2020/P

15.06.2020

Dostawy odczynników i sprzętu laboratoryjnego dla Szpitala w Pilchowicach

13/ZP/2020/P

10.06.2020

Świadczenie usług kompleksowego utrzymania czystości oraz czynności pomocniczych przy obsłudze pacjentów i transportu wewnętrznego w Szpitalu w Pilchowicach

05/ZP/2020/P

28.05.2020

Dostawy leku onkologicznego PEMBROLIZUMAB

12/ZP/2020/P

12.05.2020

Dostawy leków onkologicznych – NINTEDANIB i OZYMERTYNIB

10/ZP/2020/P

24.04.2020

Rozeznanie rynku - Szkolenia personelu w ramach Programu DOSTĘPNOŚĆ PLUS

21.04.2020

Świadczenie usług w zakresie pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych w Szpitalu w Pilchowicach - postępowanie II

11/ZP/2020/Z

20.04.2020

Świadczenie usług w zakresie pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych w Szpitalu w Pilchowicach

09/ZP/2020/Z

30.03.2020 r.

Przeprowadzenia audytu recertyfikującego zgodnie z normą ISO 9001:2015 wraz z przeprowadzeniem dwóch audytów w nadzorze.

08/ZP/2020/Z

23.03.2020r

Usługi prania bielizny szpitalnej i roboczej dla Szpitala w Pilchowicach

06/ZP/2020/Z

19.03.2020

Przygotowanie kompletnej dokumentacji i wniosku dofinansowania w ramach: RPO woj. śląskiego na lata 2014-2020 i Programu Ministerstwa Zdrowia Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

07/ZP/2020/Z

04.03.2020 rok

Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Szpitala w Pilchowicach

04/ZP/2020/Z

27.02.2020 r.

Dostawy leków onkologicznych w ramach programów lekowych dla szpitala w Pilchowicach

3/ZP/2020

21.02.2020

Zakup sprzętu medycznego

02/ZP/2020

29.01.2020

Dostawy materiałów biurowych - eksploatacyjnych

01/ZP/2020

24.01.2020r.

Opieka lekarza specjalisty chorób płuc w Oddziale Chorób Płuc z odcinkiem zamkniętym leczenia gruźlicy i odcinkiem otwartym diagnostyki i chemioterapii nowotworów oraz wykonywanie badań bronchoskopowych.

19/KZ/2019

23.12.2019r.

Usługi przygotowania i dostaw posiłków dla pacjentów szpitala w Pilchowicach - postępowanie II

28/ZP/2019

23.12.2019r.

Dostawy leku onkologicznego – Atezolizumab

27/ZP/2019

19.12.2019

Opieka lekarza specjalisty chorób płuc w Oddziale Chorób Płuc z odcinkiem zamkniętym leczenia gruźlicy i odcinkiem otwartym diagnostyki i chemioterapii nowotworów

8/KZ/2019

13.12.2019r.

Udzielanie lekarskich porad ambulatoryjnych o profilu onkologicznym

13O/KZ/2019

13.12.2019r.

ZAKRES 1 -Opieka anestezjologa w zakresie zespołu długoterminowej opieki domowej dla pacjentów wentylowanych mechanicznie. ZAKRES 2 - Pełnienie zastępstwa za lekarza anestezjologa w zespole długoterminowej opieki dla pacjentów wentylowanych mechanicznie.

9/KZ/2019

13.12.2019r.

Udzielanie konsultacji torakochirurgicznych

12TCH/KZ/2019

13.12.2019r.

Udzielanie konsultacji psychologicznych w oddziałach Szpitala Chorób Płuc w Pilchowicach

12PSYCH/KZ/2019

13.12.2019r.

Udzielanie konsultacji okulistycznych w oddziałach Szpitala Chorób Płuc w Pilchowicach

12OK/KZ/2019

13.12.2019r.

Udzielanie konsultacji neurologicznych w oddziałach szpitala oraz w zespole długoterminowej opieki dla pacjentów wentylowanych mechanicznie

12NEU/KZ/2019

13.12.2019r.

Udzielanie porad lekarskich w przyszpitalnej Poradni Chorób Płuc i Gruźlicy

13P/KZ/2019

13.12.2019r.

Dostawy sprzętu medycznego i środka zmiękczającego dla szpitala w Pilchowicach - postępowanie II

26/ZP/2019

17.12.2019

Udzielanie konsultacji onkologicznych w Oddziale Chorób Płuc Szpitala im. Św. Józefa w Pilchowicach

12ONK/KZ/2019

13.12.2019r.

Wizyty pielęgniarskie w domu pacjenta w ramach Poradni Domowego Leczenia Tlenem (DLT)

15P/KZ/2019

12.12.2019r.

Opieka pielęgniarska w oddziałach Szpitala chorób Płuc w Pilchowicach

14/KZ/2019

13.12.2019r.

Opieka lekarska i kierowanie Oddziałem Rehabilitacji Oddechowej

5/KZ/2019

12.12.2019r.

Opieka lekarza specjalisty chorób płuc w Oddziale Rehabilitacji Oddechowej

6/KZ/2019

12.12.2019r.

Opieka lekarza rehabilitacji leczniczej na Oddziale Rehabilitacji Oddechowej

7/KZ/2019

12.12.2019r.

Dyżury lekarskie w oddziałach Szpitala

4/KZ/2019

12.12.2019r.

Wykonywanie badań bronchoskopowych

10/KZ/2019

12.12.2019r.

Opieka lekarska w zakresie Poradni Domowego Leczenia Tlenem (DLT)

15L/KZ/2019

11.12.2019 r.

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań cytologicznych, histopatologicznych, immunohistochemicznych.

18/KZ/2019

11.12.2019r.

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań laboratoryjnych mikrobiologicznych

17/KZ/2019

11.12.2019r.

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań laboratoryjnych analitycznych.

16/KZ/2019

11.12.2019r.

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań TK.

11/KZ/2019

10.12.2019r.

Usługi przygotowania i dostaw posiłków dla pacjentów szpitala w Pilchowicach

22/ZP/2019

9.12.2019 r.

Dostawy leków i innych produktów leczniczych dla Szpitala w Pilchowicach - postępowanie II

25/ZP/2019

05.12.2019

Ochrona budynków i terenu Szpitala w Pilchowicach.

21/ZP/2019

3.12.2019 r.

Wykonanie, dostawa montaż drzwi do pomieszczeń administracyjnych w budynku szpitala.

24/ZP/2019

26.11.2019r.

Zakup respiratorów do nieinwazyjnej wentylacji pacjentów dorosłych dla Szpitala Chorób Płuc w Pilchowicach

23/ZP/2019

22.11.2019 r.

Dostawy sprzętu medycznego, laboratoryjnego, środków dezynfekujących i opatrunkowych dla Szpitala w Pilchowicach

19/ZP/2019

26.11.2019 r.

Dostawy leków i innych produktów leczniczych dla Szpitala w Pilchowicach

17/ZP/2019

25.11.2019

Dostawę, zainstalowanie i uruchomienie urządzeń oraz oprogramowania dla pracowni RTG

03/ZP/2019

11.10.2019

Dostawy leku onkologicznego GEFITINIBUM

20/ZP/2019

19.09.2019

Usługi transportu sanitarnego dla Szpitala w Pilchowicach

15/ZP/2019

12.09.2019

Obsługa informatyczna i serwisowa sieci informatycznych oraz sprzętu komputerowego

16/ZP/2019

11.09.2019

Badanie sprawozdania finansowego Szpitala Chorób Płuc im. św. Józefa w Pilchowicach za 2019 i 2020r.

14/ZP/2019

5.08.2019r.

Opieka fizjoterapeuty w zakresie zespołu długoterminowej opieki domowej dla pacjentów wentylowanych mechanicznie

3/KZ/2019

17.07.2019r.

Opieka pielęgniarska w zakresie długoterminowej opieki domowej dla pacjentów wentylowanych mechanicznie

2/KZ/2019

15.07.2019r.

Przebudowa pomieszczeń na potrzeby utworzenia izolatki na oddziale Chorób Płuc i Gruźlicy Szpitala Chorób Płuc
im. Św. Józefa w Pilchowicach

12/ZP/2019

16.07.2019r.

Usługi utrzymania czystości w pomieszczeniach szpitalnych i biurowych Szpitala w Pilchowicach - postępowanie II

10/ZP/2019

17.06.2019r.

Zakup spirometru przenośnego dla Szpitala w Pilchowicach

13/ZP/2019

12.06.2019

Dostawy odczynników i sprzętu laboratoryjnego dla Szpitala w Pilchowicach

11/ZP/2019

10.06.2019r.

Zakup wirówki dla Laboratorium Szpitala w Pilchowicach

07/ZP/2019

4.06.2019r.

Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie przygotowania i dostawy leków cytostatycznych

1/KZ/2019

27.05.2019r.

Dzierżawa respiratorów dla pacjentów Szpitala w Pilchowicach w ramach programu wentylacji mechanicznej

09/ZP/2019

24.05.2019r.

Wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych w budynku Szpitala Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach

02/ZP/2019

13.05.2019

Usługi utrzymania czystości w pomieszczeniach szpitalnych i biurowych

04/ZP/2019

26.04.2019r.

Usługi prania bielizny szpitalnej i roboczej dla Szpitala w Pilchowicach

06/ZP/2019

11.04.2019r.

Ochrona budynków i terenu Szpitala w Pilchowicach

05/ZP/2019

13.03.2019

Dostawy materiałów biurowych i eksploatacyjnych

08/ZP/2019

15.02.2019r.

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2019 roku

Dostawa sprzętu informatycznego dla Szpitala w Pilchowicach

01/ZP/2019

31.01.2019r. w zadaniach nr 1,2,3. 7.02.2019r. - zadanie nr 4

Zakup wideobronchoskopu dla Szpitala w Pilchowicach

22/ZP/2018

21.12.2018r.

Dostawy posiłków dla pacjentów Szpitala w Pilchowicach

20/ZP/2018

21.12.2018

Obsługa informatyczna i serwisowa sieci informatycznych , sprzętu komputerowego

23/ZP/2018

21.12.2018

Usługi transportu sanitarnego dla Szpitala w Pilchowicach

17/ZP/2018

19.12.2018

Dzierżawa koncentratorów tlenu dla pacjentów Szpitala w Pilchowicach w ramach domowego leczenia tlenem

07/ZP/2018

17.12.2018

Wykonanie robót remontowo-budowlanych związanych z wykonaniem zadania „Podział pokoju w dziale DIZP

Art 4.8

14.12.2018

Zakup zestawu komputerowego dla Szpitala w Pilchowicach

21/ZP/2018

29.11.2018

Odbiór i utylizacja odpadów medycznych oraz na odbiór innych odpadów nie będących odpadami medycznymi wytwarzanymi w Szpitalu w Pilchowicach

16/ZP/2018

28.11.2018

Dostawy sprzętu medycznego, laboratoryjnego, środków dezynfekujących i opatrunkowych dla Szpitala w Pilchowicach

14/ZP/2018

14.11.2018

Zakup sprzętu informatycznego

19/ZP/2018

31.10.2018

Realizacja projektu przygotowania Szpitala do uzyskania certyfikatu akredytacyjnego CMJ

18/ZP/2018

19.10.2018

Dostawy leków różnych dla Szpitala w Pilchowicach

13/ZP/2018

26.10.2018

Usługi dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji w szpitalu w Pilchowicach

15/ZP/2018

04.10.2018

Wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych w budynku Szpitala Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach

09/ZP/2018

24.09.2018

Dostawy tlenu medycznego ciekłego wraz z dzierżawą zbiornika oraz tlenu medycznego w butlach dla Szpitala w Pilchowicach

11/ZP/2018

20.08.2018

Usługa ubezpieczenia Szpitala Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach

164/2018/N/PILCHOWICE

01.08.2018

Dostawy odczynników i sprzętu laboratoryjnego dla Szpitala w Pilchowicach - postępowanie II

12/ZP/2018

28.06.2018

Dostawy leków dla Szpitala w Pilchowicach

10/ZP/2018

15.06.2018

Dostawy odczynników i sprzętu laboratoryjnego dla Szpitala w Pilchowicach

06/ZP/2018

08.06.2018

Zaproszenie do składania ofert na ochronę budynków i terenu szpitala w Pilchowicach

02/ZP/2018

1.03.2018

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2018 roku

Zaproszenie do składania ofert na dostawę materiałów eksploatacyjnych - biurowych

04/ZP/2018

29.01.2018

Dostawy posiłków dla pacjentów szpitala w Pilchowicach postępowanie III

1/ZP/2018

17.01.2018

4

Konkurs na świadczenia zdrowotne nr 4

4

23.01.2018

Zaproszenie do składani ofert na obsługę informatyczną i serwisową sieci informatycznych i sprzętu komputerowego

28.12.2017 g.10.00

Dostawy posiłków dla pacjentów szpitala w Pilchowicach - postępowanie II

18/ZP/2017

27.12.2017

Dostawy sprzętu medycznego, laboratoryjnego dla szpitala w Pilchowicach postępowanie II

17/ZP/2017

20.12.2017

Usługi transportu sanitarnego dla Szpitala w Pilchowicach postępowanie II

15/ZP/2017

18.12.2017

Dzierżawa respiratorów dla Szpitala w Pilchowicach postępowanie II

16/ZP/2017

18.12.2017

Przygotowanie i transport posiłków dla pacjentów szpitala w Pilchowicach

12/ZP/2017

14.12.2017

Dzierżawa respiratorów dla Szpitala w Pilchowicach

09/ZP/2017

4.12.2017

3

Konkurs na świadczenia zdrowotne nr 3

3

1.12.2017

Dostawy sprzętu medycznego i laboratoryjnego środków dezynfekujących i opatrunkowych dla Szpitala w Pilchowicach

10/ZP/2017

5.12.2017

7

Usługi transportu sanitarnego dla Szpitala w Pilchowicach

11/ZP/2017

24.11.2017

2

Konkurs na świadczenia zdrowotne nr 2

2

28.11.2017

1

Konkurs na świadczenia zdrowotne nr 1

1

23.11.2017

6

Zakup myjni do bronchoskopów dla Szpitala w Pilchowicach

13/ZP/2017

16.11.2017

5

Zakup analizatora biochemicznego dla Szpitala w Pilchowicach

14/ZP/2017

14.11.2017

1

Usługi utrzymania czystości w pomieszczeniach szpitalnych i biurowych - Zamówienie Wspólne Szpitali

06/ZP/2017

28-11-2017

1

Ochrona budynków i terenu szpital w Pilchowicach

02/ZP/2017

09.03.2017

3

Dostawy Odczynników i sprzętu laboratoryjnego dla szpitala w Pilchowicach

04/ZP/2017

31.05.2017

2

Dostawy leków onkologicznych dla szpitala w Pilchowicach

05/ZP/2017

29.05.2017

1

Dostawy leków różnych dla szpitala w Pilchowicach

07/ZP/2017

08.08.2017