wcag
Przejdź do treści
wcag

Archiwum

Lp. Nazwa zadania Nr sprawy Data otwarcia

Zaproszenie do składania wyceny - Wykonanie projektu o nazwie "Przebudowa pomieszczenia do tymczasowej izolacji pacjenta w budynku szpitala wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń.”

10.06.2020

Opieka lekarza specjalisty chorób płuc w Oddziale Chorób Płuc z odcinkiem zamkniętym leczenia gruźlicy i odcinkiem otwartym diagnostyki i chemioterapii nowotworów oraz wykonywanie badań bronchoskopowych.

19/KZ/2019

23.12.2019r.

Dostawy sprzętu medycznego, laboratoryjnego, środków dezynfekujących i opatrunkowych dla Szpitala w Pilchowicach

19/ZP/2019

26.11.2019 r.

Dostawy leków i innych produktów leczniczych dla Szpitala w Pilchowicach

17/ZP/2019

25.11.2019

Dostawy leku onkologicznego GEFITINIBUM

20/ZP/2019

19.09.2019

Usługi transportu sanitarnego dla Szpitala w Pilchowicach

15/ZP/2019

12.09.2019

Obsługa informatyczna i serwisowa sieci informatycznych oraz sprzętu komputerowego

16/ZP/2019

11.09.2019

Przebudowa pomieszczeń na potrzeby utworzenia izolatki na oddziale Chorób Płuc i Gruźlicy Szpitala Chorób Płuc
im. Św. Józefa w Pilchowicach

12/ZP/2019

16.07.2019r.

Usługi utrzymania czystości w pomieszczeniach szpitalnych i biurowych Szpitala w Pilchowicach - postępowanie II

10/ZP/2019

17.06.2019r.

Dostawy odczynników i sprzętu laboratoryjnego dla Szpitala w Pilchowicach

11/ZP/2019

10.06.2019r.

Dzierżawa respiratorów dla pacjentów Szpitala w Pilchowicach w ramach programu wentylacji mechanicznej

09/ZP/2019

24.05.2019r.

Wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych w budynku Szpitala Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach

02/ZP/2019

13.05.2019

Usługi utrzymania czystości w pomieszczeniach szpitalnych i biurowych

04/ZP/2019

26.04.2019r.

Dostawa sprzętu informatycznego dla Szpitala w Pilchowicach

01/ZP/2019

31.01.2019r. w zadaniach nr 1,2,3. 7.02.2019r. - zadanie nr 4

Obsługa informatyczna i serwisowa sieci informatycznych , sprzętu komputerowego

23/ZP/2018

21.12.2018

Usługi transportu sanitarnego dla Szpitala w Pilchowicach

17/ZP/2018

19.12.2018

Dzierżawa koncentratorów tlenu dla pacjentów Szpitala w Pilchowicach w ramach domowego leczenia tlenem

07/ZP/2018

17.12.2018

Wykonanie robót remontowo-budowlanych związanych z wykonaniem zadania „Podział pokoju w dziale DIZP

Art 4.8

14.12.2018

Zakup zestawu komputerowego dla Szpitala w Pilchowicach

21/ZP/2018

29.11.2018

Odbiór i utylizacja odpadów medycznych oraz na odbiór innych odpadów nie będących odpadami medycznymi wytwarzanymi w Szpitalu w Pilchowicach

16/ZP/2018

28.11.2018

Dostawy sprzętu medycznego, laboratoryjnego, środków dezynfekujących i opatrunkowych dla Szpitala w Pilchowicach

14/ZP/2018

14.11.2018

Zakup sprzętu informatycznego

19/ZP/2018

31.10.2018

Realizacja projektu przygotowania Szpitala do uzyskania certyfikatu akredytacyjnego CMJ

18/ZP/2018

19.10.2018

Dostawy leków różnych dla Szpitala w Pilchowicach

13/ZP/2018

26.10.2018

Usługi dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji w szpitalu w Pilchowicach

15/ZP/2018

04.10.2018

Wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych w budynku Szpitala Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach

09/ZP/2018

24.09.2018

Dostawy tlenu medycznego ciekłego wraz z dzierżawą zbiornika oraz tlenu medycznego w butlach dla Szpitala w Pilchowicach

11/ZP/2018

20.08.2018

Usługa ubezpieczenia Szpitala Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach

164/2018/N/PILCHOWICE

01.08.2018

Dostawy odczynników i sprzętu laboratoryjnego dla Szpitala w Pilchowicach - postępowanie II

12/ZP/2018

28.06.2018

Dostawy leków dla Szpitala w Pilchowicach

10/ZP/2018

15.06.2018

Dostawy odczynników i sprzętu laboratoryjnego dla Szpitala w Pilchowicach

06/ZP/2018

08.06.2018

Zaproszenie do składania ofert na ochronę budynków i terenu szpitala w Pilchowicach

02/ZP/2018

1.03.2018

Zaproszenie do składania ofert na dostawę materiałów eksploatacyjnych - biurowych

04/ZP/2018

29.01.2018

Dostawy posiłków dla pacjentów szpitala w Pilchowicach postępowanie III

1/ZP/2018

17.01.2018

4

Konkurs na świadczenia zdrowotne nr 4

4

23.01.2018

Zaproszenie do składani ofert na obsługę informatyczną i serwisową sieci informatycznych i sprzętu komputerowego

28.12.2017 g.10.00

Dostawy posiłków dla pacjentów szpitala w Pilchowicach - postępowanie II

18/ZP/2017

27.12.2017

Dostawy sprzętu medycznego, laboratoryjnego dla szpitala w Pilchowicach postępowanie II

17/ZP/2017

20.12.2017

Usługi transportu sanitarnego dla Szpitala w Pilchowicach postępowanie II

15/ZP/2017

18.12.2017

Dzierżawa respiratorów dla Szpitala w Pilchowicach postępowanie II

16/ZP/2017

18.12.2017

Przygotowanie i transport posiłków dla pacjentów szpitala w Pilchowicach

12/ZP/2017

14.12.2017

Dzierżawa respiratorów dla Szpitala w Pilchowicach

09/ZP/2017

4.12.2017

3

Konkurs na świadczenia zdrowotne nr 3

3

1.12.2017

Dostawy sprzętu medycznego i laboratoryjnego środków dezynfekujących i opatrunkowych dla Szpitala w Pilchowicach

10/ZP/2017

5.12.2017

7

Usługi transportu sanitarnego dla Szpitala w Pilchowicach

11/ZP/2017

24.11.2017

2

Konkurs na świadczenia zdrowotne nr 2

2

28.11.2017

1

Konkurs na świadczenia zdrowotne nr 1

1

23.11.2017

6

Zakup myjni do bronchoskopów dla Szpitala w Pilchowicach

13/ZP/2017

16.11.2017

5

Zakup analizatora biochemicznego dla Szpitala w Pilchowicach

14/ZP/2017

14.11.2017

1

Usługi utrzymania czystości w pomieszczeniach szpitalnych i biurowych - Zamówienie Wspólne Szpitali

06/ZP/2017

28-11-2017

1

Ochrona budynków i terenu szpital w Pilchowicach

02/ZP/2017

09.03.2017

3

Dostawy Odczynników i sprzętu laboratoryjnego dla szpitala w Pilchowicach

04/ZP/2017

31.05.2017

2

Dostawy leków onkologicznych dla szpitala w Pilchowicach

05/ZP/2017

29.05.2017

1

Dostawy leków różnych dla szpitala w Pilchowicach

07/ZP/2017

08.08.2017