wcag
Przejdź do treści
wcag

Archiwum

Lp. Nazwa zadania Nr sprawy Data otwarcia

Zaproszenie do składania ofert na ochronę budynków i terenu szpitala w Pilchowicach

02/ZP/2018

1.03.2018

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2018 roku

Zaproszenie do składania ofert na dostawę materiałów eksploatacyjnych - biurowych

04/ZP/2018

29.01.2018

Dostawy posiłków dla pacjentów szpitala w Pilchowicach postępowanie III

1/ZP/2018

17.01.2018

4

Konkurs na świadczenia zdrowotne nr 4

4

23.01.2018

Zaproszenie do składani ofert na obsługę informatyczną i serwisową sieci informatycznych i sprzętu komputerowego

28.12.2017 g.10.00

Dostawy posiłków dla pacjentów szpitala w Pilchowicach - postępowanie II

18/ZP/2017

27.12.2017

Dostawy sprzętu medycznego, laboratoryjnego dla szpitala w Pilchowicach postępowanie II

17/ZP/2017

20.12.2017

Usługi transportu sanitarnego dla Szpitala w Pilchowicach postępowanie II

15/ZP/2017

18.12.2017

Dzierżawa respiratorów dla Szpitala w Pilchowicach postępowanie II

16/ZP/2017

18.12.2017

Przygotowanie i transport posiłków dla pacjentów szpitala w Pilchowicach

12/ZP/2017

14.12.2017

Dzierżawa respiratorów dla Szpitala w Pilchowicach

09/ZP/2017

4.12.2017

3

Konkurs na świadczenia zdrowotne nr 3

3

1.12.2017

Dostawy sprzętu medycznego i laboratoryjnego środków dezynfekujących i opatrunkowych dla Szpitala w Pilchowicach

10/ZP/2017

5.12.2017

7

Usługi transportu sanitarnego dla Szpitala w Pilchowicach

11/ZP/2017

24.11.2017

2

Konkurs na świadczenia zdrowotne nr 2

2

28.11.2017

1

Konkurs na świadczenia zdrowotne nr 1

1

23.11.2017

6

Zakup myjni do bronchoskopów dla Szpitala w Pilchowicach

13/ZP/2017

16.11.2017

5

Zakup analizatora biochemicznego dla Szpitala w Pilchowicach

14/ZP/2017

14.11.2017

1

Usługi utrzymania czystości w pomieszczeniach szpitalnych i biurowych - Zamówienie Wspólne Szpitali

06/ZP/2017

28-11-2017

1

Ochrona budynków i terenu szpital w Pilchowicach

02/ZP/2017

09.03.2017

3

Dostawy Odczynników i sprzętu laboratoryjnego dla szpitala w Pilchowicach

04/ZP/2017

31.05.2017

2

Dostawy leków onkologicznych dla szpitala w Pilchowicach

05/ZP/2017

29.05.2017

1

Dostawy leków różnych dla szpitala w Pilchowicach

07/ZP/2017

08.08.2017