wcag
Przejdź do treści
wcag

Postępowania do 30.000 Euro

Lp. Nazwa zadania Nr sprawy Data otwarcia

Dostawa sprzętu informatycznego dla Szpitala w Pilchowicach

01/ZP/2019

31.01.2019r.

Obsługa informatyczna i serwisowa sieci informatycznych , sprzętu komputerowego

23/ZP/2018

21.12.2018

Usługi transportu sanitarnego dla Szpitala w Pilchowicach

17/ZP/2018

19.12.2018

Wykonanie robót remontowo-budowlanych związanych z wykonaniem zadania „Podział pokoju w dziale DIZP

Art 4.8

14.12.2018

Zakup zestawu komputerowego dla Szpitala w Pilchowicach

21/ZP/2018

29.11.2018

Odbiór i utylizacja odpadów medycznych oraz na odbiór innych odpadów nie będących odpadami medycznymi wytwarzanymi w Szpitalu w Pilchowicach

16/ZP/2018

28.11.2018

Zakup sprzętu informatycznego

19/ZP/2018

31.10.2018

Realizacja projektu przygotowania Szpitala do uzyskania certyfikatu akredytacyjnego CMJ

18/ZP/2018

19.10.2018

Usługi dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji w szpitalu w Pilchowicach

15/ZP/2018

04.10.2018

Dostawy tlenu medycznego ciekłego wraz z dzierżawą zbiornika oraz tlenu medycznego w butlach dla Szpitala w Pilchowicach

11/ZP/2018

20.08.2018

Zaproszenie do składania ofert na ochronę budynków i terenu szpitala w Pilchowicach

02/ZP/2018

1.03.2018

Zaproszenie do składania ofert na dostawę materiałów eksploatacyjnych - biurowych

04/ZP/2018

29.01.2018

Usługi transportu sanitarnego dla Szpitala w Pilchowicach postępowanie II

15/ZP/2017

18.12.2017

6

Zakup myjni do bronchoskopów dla Szpitala w Pilchowicach

13/ZP/2017

16.11.2017

5

Zakup analizatora biochemicznego dla Szpitala w Pilchowicach

14/ZP/2017

14.11.2017

1

Ochrona budynków i terenu szpital w Pilchowicach

02/ZP/2017

09.03.2017

3

Dostawy Odczynników i sprzętu laboratoryjnego dla szpitala w Pilchowicach

04/ZP/2017

31.05.2017

2

Dostawy leków onkologicznych dla szpitala w Pilchowicach

05/ZP/2017

29.05.2017

1

Dostawy leków różnych dla szpitala w Pilchowicach

07/ZP/2017

08.08.2017