wcag
Przejdź do treści
wcag

Postępowania do 30.000 Euro

Lp. Nazwa zadania Nr sprawy Data otwarcia

Odbiór i utylizacja odpadów medycznych oraz na odbiór innych odpadów nie będących odpadami medycznymi wytwarzanymi w Szpitalu w Pilchowicach

16/ZP/2018

28.11.2018

Zakup sprzętu informatycznego

19/ZP/2018

31.10.2018

Realizacja projektu przygotowania Szpitala do uzyskania certyfikatu akredytacyjnego CMJ

18/ZP/2018

19.10.2018

Usługi dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji w szpitalu w Pilchowicach

15/ZP/2018

04.10.2018

Dostawy tlenu medycznego ciekłego wraz z dzierżawą zbiornika oraz tlenu medycznego w butlach dla Szpitala w Pilchowicach

11/ZP/2018

20.08.2018

Zaproszenie do składania ofert na ochronę budynków i terenu szpitala w Pilchowicach

02/ZP/2018

1.03.2018

Zaproszenie do składania ofert na dostawę materiałów eksploatacyjnych - biurowych

04/ZP/2018

29.01.2018

Zaproszenie do składani ofert na obsługę informatyczną i serwisową sieci informatycznych i sprzętu komputerowego

28.12.2017 g.10.00

Usługi transportu sanitarnego dla Szpitala w Pilchowicach postępowanie II

15/ZP/2017

18.12.2017

6

Zakup myjni do bronchoskopów dla Szpitala w Pilchowicach

13/ZP/2017

16.11.2017

5

Zakup analizatora biochemicznego dla Szpitala w Pilchowicach

14/ZP/2017

14.11.2017

1

Ochrona budynków i terenu szpital w Pilchowicach

02/ZP/2017

09.03.2017

3

Dostawy Odczynników i sprzętu laboratoryjnego dla szpitala w Pilchowicach

04/ZP/2017

31.05.2017

2

Dostawy leków onkologicznych dla szpitala w Pilchowicach

05/ZP/2017

29.05.2017

1

Dostawy leków różnych dla szpitala w Pilchowicach

07/ZP/2017

08.08.2017