wcag
Przejdź do treści
wcag

Zamówienia poniżej 130.000 zł

Lp. Nazwa zadania Nr sprawy Data otwarcia

Odbiór i utylizacja odpadów medycznych oraz odbiór innych odpadów nie będących odpadami medycznymi wytwarzanych w Szpitalu w Pilchowicach

31/ZP/2021/Z

25.11.2021

Dostawy leków różnych dla Szpitala w Pilchowicach

24/ZP/2021/Z

4.10.2021

Zakup i dostawa aparatu EKG dla Szpitala Chorób Płuc w Pilchowicach dedykowanego dla osób ze szczególnymi potrzebami w ramach powierzenia Grantu (Dostępność Plus dla zdrowia nr POWR.05.02.00-00-0044/18, działanie 5.2, Oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020) na realizację przedsięwzięcia pn. "Eliminacja barier dla osób z niepełnosprawnościami w Szpitalu Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach"

19/ZP/2021/Z

15.09.2021

Zakup i dostawa kapnografu dla Szpitala Chorób Płuc w Pilchowicach dedykowanego dla osób ze szczególnymi potrzebami w ramach powierzenia Grantu (Dostępność Plus dla zdrowia nr POWR.05.02.00-00-0044/18, działanie 5.2, Oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020) na realizację przedsięwzięcia pn. "Eliminacja barier dla osób z niepełnosprawnościami w Szpitalu Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach".

18/ZP/2021/Z

15.09.2021

Zakup i dostawa polisomnografu dla Szpitala Chorób Płuc w Pilchowicach

17/ZP/2021/Z

10.09.2021

Dostawy sprzętu medycznego i produktów farmaceutycznych dla Szpitala w Pilchowicach

15/ZP/2021/Z

29.07.2021

”Zarządzanie projektem pn.: Wdrożenie e-usług w obszarze zdrowia w Szpitalu Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach, realizowanym przez Szpital Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach w ramach otrzymanego dofinansowania ze środków Unii Europejskiej RPO WSL na lata 2014-2020 (nr RPSL.02.01.00-IZ.01-24-376/20)

14/ZP/2021/Z

23.07.2021

Dzierżawa respiratorów dla pacjentów Szpitala w Pilchowicach w ramach programu wentylacji mechanicznej

13/ZP/2021/Z

22.07.2021

Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Szpitala w ramach grantu „Dostępność plus dla zdrowia” (nr POWR.05.02.00-00-0044/18) realizowanego pod nazwą "Eliminacja barier dla osób z niepełnosprawnościami w Szpitalu Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach"

11/ZP/2021/Z

09.07.2021

Zarządzanie projektem pn.: "Wdrożenie e-usług w obszarze zdrowia w Szpitalu Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach", realizowanego przez Szpital Chorób Płuc im . Św. Józefa w Pilchowicach w ramach otrzymanego dofinansowania ze środków Unii Europejskiej RPO WSL na lata 2014-2020 (nr RPSL.02.01.00-IZ.01-24-376/20)

10/ZP/2021/Z

13.07.2021

Wykonanie zabezpieczeń pożarowych stropów poddasza w Szpitalu Chorób Płuc w Pilchowicach

07/ZP/2021/Z

02.06.2021

Dostawy tlenu medycznego ciekłego wraz z dzierżawą zbiornika oraz tlenu medycznego w butlach dla szpitala w Pilchowicach

06/ZP/2021/Z

26.05.2021

Usługi prania bielizny szpitalnej i roboczej dla szpitala w Pilchowicach

02/ZP/2021/Z

31.03.2021