wcag
Przejdź do treści
wcag

Zamówienia poniżej 130.000 zł

Lp. Nazwa zadania Nr sprawy Data otwarcia

Wsparcie tłumacza polskiego języka migowego online dla Szpitala Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach

02/ZP/2023/Z

24.01.2023 r., godz. 11:00

Wsparcie tłumacza polskiego języka migowego online dla Szpitala Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach

01/ZP/2023/Z

12.01.2023 r., godz. 11:00

Odbiór i utylizacja odpadów medycznych oraz odbiór innych odpadów nie będących odpadami medycznymi wytwarzanymi w Szpitalu w Pilchowicach

38/ZP/2022/Z

23.12.2022 r., godz. 10:00

Zakup i montaż wraz z uruchomieniem myjni do mycia i dezynfekcji endoskopów giętkich.

39/ZP/2022/Z

09.12.2022

Przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa, o którym mowa w Zarządzeniu Nr 68/2022/BBIICD Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 20 maja 2022r. w sprawie finansowania działań w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych świadczeniodawców

33/ZP/2022/Z

23.11.2022 r., godz. 11:00

Przygotowanie ogólnodostępnego filmu z napisami na temat dostępności szpitala emitowanego w poczekalni i zamieszczonego na stronie internetowej” w ramach powierzenia Grantu (Dostępność Plus dla zdrowia nr POWR.05.02.00-00-0044/18, działanie 5.2, Oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020) na realizację przedsięwzięcia pn. "Eliminacja barier dla osób z niepełnosprawnościami w Szpitalu Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach".

34/ZP/2022/Z

22.11.2022 r., godz. 11:00

Opracowanie i druk ulotek zawierających informacje nt. dostępności budynku, posiadania wind, możliwości poruszania się po budynku, miejscach parkingowych, możliwościach skorzystania z toalety przez osoby ze szczególnymi potrzebami" w ramach powierzenia Grantu (Dostępność Plus dla zdrowia nr POWR.05.02.00-00-0044/18, działanie 5.2, Oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020) na realizację przedsięwzięcia pn. "Eliminacja barier dla osób z niepełnosprawnościami w Szpitalu Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach".

32/ZP/2022/Z

22.11.2022 r., godz. 11:00

„Wideodomofony w Szpitalu Chorób Płuc w Pilchowicach w ramach powierzenia Grantu (Dostępność Plus dla zdrowia nr POWR.05.02.00-00-0044/18, działanie 5.2, Oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020) na realizację przedsięwzięcia pn. "Eliminacja barier dla osób z niepełnosprawnościami w Szpitalu Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach".

31/ZP/2022/Z

18.11.2022 r., godz. 11:00

„Wykonanie „pól uwagi” z tworzywa sztucznego o wymiarach 30x30cm w Szpitalu Chorób Płuc w
Pilchowicach w ramach powierzenia Grantu (Dostępność Plus dla zdrowia nr POWR.05.02.00-00-
0044/18, działanie 5.2, Oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Program Operacyjny Wiedza
Edukacja Rozwój 2014-2020) na realizację przedsięwzięcia pn. "Eliminacja barier dla osób z
niepełnosprawnościami w Szpitalu Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach".

30/ZP/2022/Z

16.11.2022 r., godz. 12:00

‘’Oznakowanie drzwi na oddziałach szpitalnych poprzez przytwierdzenie na stałe tabliczek z językiem Brajla w Szpitalu Chorób Płuc w Pilchowicach w ramach powierzenia Grantu (Dostępność Plus dla zdrowia nr POWR.05.02.00-00-0044/18, działanie 5.2, Oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020) na realizację przedsięwzięcia pn. "Eliminacja barier dla osób z niepełnosprawnościami w Szpitalu Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach".

29/ZP/2022/Z

16.11.2022 r., godz. 11:00

„Wykonanie oznakowania ułatwiającego poruszanie się w obrębie wejścia do budynku (plan tyflograficzny – wypukły plan dla niewidomych)- 3szt oraz wykonanie oznakowania ułatwiającego poruszanie się w obrębie rejestracji (plan tyflograficzny -wypukły plan dla niewidomych) 2szt. w Szpitalu Chorób Płuc w Pilchowicach w ramach powierzenia Grantu (Dostępność Plus dla zdrowia nr POWR.05.02.00-00-0044/18, działanie 5.2, Oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020) na realizację przedsięwzięcia pn. "Eliminacja barier dla osób z niepełnosprawnościami w Szpitalu Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach".

26/ZP/2022/Z

04.11.2022 r., godz. 11:00

Wykonanie i montaż tablicy informacyjnej z planem topograficznym szpitala w Szpitalu Chorób Płuc w Pilchowicach w ramach powierzenia Grantu (Dostępność Plus dla zdrowia nr POWR.05.02.00-00-0044/18, działanie 5.2, Oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020) na realizację przedsięwzięcia pn. "Eliminacja barier dla osób z niepełnosprawnościami w Szpitalu Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach".

24/ZP/2022/Z

20.10.2022 godz. 11:00

„Zakup i montaż infokiosku jako interaktywnego punktu informacyjnego z systemem audiowizualnym w Szpitalu Chorób Płuc w Pilchowicach w ramach powierzenia Grantu (Dostępność Plus dla zdrowia nr POWR.05.02.00-00-0044/18, działanie 5.2, Oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020) na realizację przedsięwzięcia pn. Eliminacja barier dla osób z niepełnosprawnościami w Szpitalu Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach”.

23/ZP/2022/Z

25.10.2022 godz. 11:00

Dostosowanie drzwi do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zakup wraz z wymianą automatyki i czujników dla drzwi wejściowych do budynku - 2szt w Szpitalu Chorób Płuc w Pilchowicach w ramach powierzenia Grantu (Dostępność Plus dla zdrowia nr POWR.05.02.00-00-0044/18, działanie 5.2, Oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020) na realizację przedsięwzięcia pn. "Eliminacja barier dla osób z niepełnosprawnościami w Szpitalu Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach"

22/ZP/2022/Z

19.10.2022 godz. 09:00

„Zakup i montaż biletomatu wraz ze szlabanem i osprzętem w Szpitalu Chorób Płuc w Pilchowicach
w ramach w ramach powierzenia Grantu (Dostępność Plus dla zdrowia nr POWR.05.02.00-00-
0044/18, działanie 5.2, Oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Program Operacyjny
Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020) na realizację przedsięwzięcia pn. Eliminacja barier dla osób
z niepełnosprawnościami w Szpitalu Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach”.

20/ZP/2022/Z

06.10.2022 godz. 11:00

Zadanie 1 - Wykonanie instalacji przyzywowej Zadanie 2 - wyposażenie stanowisk łóżkowych w panele przyłóżkowe w Szpitalu Chorób Płuc w Pilchowicach w ramach w ramach powierzenia Grantu (Dostępność Plus dla zdrowia nr POWR.05.02.00-00-0044/18, działanie 5.2, Oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020) na realizację przedsięwzięcia pn. Eliminacja barier dla osób z niepełnosprawnościami w Szpitalu Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach”.

16/ZP/2022/Z

04.07.2022

Dostawa i montaż pętli indukcyjnych w Szpitalu Chorób Płuc w Pilchowicach w ramach powierzenia Grantu (Dostępność Plus dla zdrowia nr POWR.05.02.00-00-0044/18, działanie 5.2, Oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020) na realizację przedsięwzięcia pn. "Eliminacja barier dla osób z niepełnosprawnościami w Szpitalu Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach"

11/ZP/2022/Z

2022-06-01 do godz. 12:00.

Zadanie 1 - Wykonanie instalacji przyzywowej
Zadanie 2 - wyposażenie stanowisk łóżkowych w panele przyłóżkowe
w Szpitalu Chorób Płuc w Pilchowicach w ramach w ramach powierzenia Grantu (Dostępność Plus dla zdrowia nr POWR.05.02.00-00-0044/18, działanie 5.2, Oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020) na realizację przedsięwzięcia pn. Eliminacja barier dla osób z niepełnosprawnościami w Szpitalu Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach

09/ZP/2022/Z

20.05.2022

Zaproszenia do składania ofert na:
Zadanie nr 1 - Montaż klimatyzacji
Zadanie nr 2 - Montaż systemu SSWIN
Zadanie nr 3 - Montaż drzwi antywłamaniowych
w budynku gospodarczym w Szpitalu Chorób Płuc w Pilchowicach w ramach powierzenia Grantu Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa II Cyfrowe Śląskie, działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych, na realizację przedsięwzięcia pn. "Wdrożenie e-usług w obszarze zdrowia w Szpitalu Chorób Płuc im. Świętego Józefa w Pilchowicach".

08/ZP/2022/Z

1. Ofertę, należy złożyć w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego, pokój: sekretariat Szpitala w Pilchowicach w zamkniętej kopercie opisanej „Oferta do Zaproszenia do składania ofert – Znak sprawy: 08/ZP/20222/Z, albo drogą elektroniczną na adres e-mail przetargi@szpital-pilchowice.pl w terminie do dnia 2022-05-12 do godz. 12:00.

Usługi prania bielizny szpitalnej i roboczej dla szpitala w Pilchowicach

05/ZP/2022/Z

Ofertę, należy złożyć w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego, albo drogą elektroniczną na adres e-mail przetargi@szpital-pilchowice.pl w terminie do dnia 2022-04-21 do godz. 10:00.

Wykonanie trzech miejsc postojowych dla osób z niepełnosprawnościami w Szpitalu Chorób Płuc w Pilchowicach w ramach powierzenia Grantu (Dostępność Plus dla zdrowia nr POWR.05.02.00-00-0044/18, działanie 5.2, Oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020) na realizację przedsięwzięcia pn. "Eliminacja barier dla osób z niepełnosprawnościami w Szpitalu Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach

04/ZP/2022/Z

25.03.2022

Doradztwo i obsługa w zakresie zamówień publicznych

03/ZP/2022/Z

01.03.2022

Odbiór i utylizacja odpadów medycznych oraz odbiór innych odpadów nie będących odpadami medycznymi wytwarzanych w Szpitalu w Pilchowicach

31/ZP/2021/Z

25.11.2021

Dostawy leków różnych dla Szpitala w Pilchowicach

24/ZP/2021/Z

4.10.2021

Zakup i dostawa aparatu EKG dla Szpitala Chorób Płuc w Pilchowicach dedykowanego dla osób ze szczególnymi potrzebami w ramach powierzenia Grantu (Dostępność Plus dla zdrowia nr POWR.05.02.00-00-0044/18, działanie 5.2, Oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020) na realizację przedsięwzięcia pn. "Eliminacja barier dla osób z niepełnosprawnościami w Szpitalu Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach"

19/ZP/2021/Z

15.09.2021

Zakup i dostawa kapnografu dla Szpitala Chorób Płuc w Pilchowicach dedykowanego dla osób ze szczególnymi potrzebami w ramach powierzenia Grantu (Dostępność Plus dla zdrowia nr POWR.05.02.00-00-0044/18, działanie 5.2, Oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020) na realizację przedsięwzięcia pn. "Eliminacja barier dla osób z niepełnosprawnościami w Szpitalu Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach".

18/ZP/2021/Z

15.09.2021

Zakup i dostawa polisomnografu dla Szpitala Chorób Płuc w Pilchowicach

17/ZP/2021/Z

10.09.2021

Dostawy sprzętu medycznego i produktów farmaceutycznych dla Szpitala w Pilchowicach

15/ZP/2021/Z

29.07.2021

”Zarządzanie projektem pn.: Wdrożenie e-usług w obszarze zdrowia w Szpitalu Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach, realizowanym przez Szpital Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach w ramach otrzymanego dofinansowania ze środków Unii Europejskiej RPO WSL na lata 2014-2020 (nr RPSL.02.01.00-IZ.01-24-376/20)

14/ZP/2021/Z

23.07.2021

Dzierżawa respiratorów dla pacjentów Szpitala w Pilchowicach w ramach programu wentylacji mechanicznej

13/ZP/2021/Z

22.07.2021

Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Szpitala w ramach grantu „Dostępność plus dla zdrowia” (nr POWR.05.02.00-00-0044/18) realizowanego pod nazwą "Eliminacja barier dla osób z niepełnosprawnościami w Szpitalu Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach"

11/ZP/2021/Z

09.07.2021

Zarządzanie projektem pn.: "Wdrożenie e-usług w obszarze zdrowia w Szpitalu Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach", realizowanego przez Szpital Chorób Płuc im . Św. Józefa w Pilchowicach w ramach otrzymanego dofinansowania ze środków Unii Europejskiej RPO WSL na lata 2014-2020 (nr RPSL.02.01.00-IZ.01-24-376/20)

10/ZP/2021/Z

13.07.2021

Wykonanie zabezpieczeń pożarowych stropów poddasza w Szpitalu Chorób Płuc w Pilchowicach

07/ZP/2021/Z

02.06.2021

Dostawy tlenu medycznego ciekłego wraz z dzierżawą zbiornika oraz tlenu medycznego w butlach dla szpitala w Pilchowicach

06/ZP/2021/Z

26.05.2021

Usługi prania bielizny szpitalnej i roboczej dla szpitala w Pilchowicach

02/ZP/2021/Z

31.03.2021