wcag
Przejdź do treści
wcag

Przetargi powyżej 30.000 Euro

Lp. Nazwa zadania Nr sprawy Data otwarcia

Zakup wideobronchoskopu dla Szpitala w Pilchowicach

22/ZP/2018

21.12.2018r.

Dostawy posiłków dla pacjentów Szpitala w Pilchowicach

20/ZP/2018

21.12.2018

Dzierżawa koncentratorów tlenu dla pacjentów Szpitala w Pilchowicach w ramach domowego leczenia tlenem

07/ZP/2018

17.12.2018

Dostawy sprzętu medycznego, laboratoryjnego, środków dezynfekujących i opatrunkowych dla Szpitala w Pilchowicach

14/ZP/2018

14.11.2018

Dostawy leków różnych dla Szpitala w Pilchowicach

13/ZP/2018

26.10.2018

Wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych w budynku Szpitala Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach

09/ZP/2018

24.09.2018

Usługa ubezpieczenia Szpitala Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach

164/2018/N/PILCHOWICE

01.08.2018

Dostawy odczynników i sprzętu laboratoryjnego dla Szpitala w Pilchowicach - postępowanie II

12/ZP/2018

28.06.2018

Dostawy leków dla Szpitala w Pilchowicach

10/ZP/2018

15.06.2018

Dostawy odczynników i sprzętu laboratoryjnego dla Szpitala w Pilchowicach

06/ZP/2018

08.06.2018

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2018 roku

Dostawy posiłków dla pacjentów szpitala w Pilchowicach postępowanie III

1/ZP/2018

17.01.2018

Dostawy posiłków dla pacjentów szpitala w Pilchowicach - postępowanie II

18/ZP/2017

27.12.2017

Dostawy sprzętu medycznego, laboratoryjnego dla szpitala w Pilchowicach postępowanie II

17/ZP/2017

20.12.2017

Dzierżawa respiratorów dla Szpitala w Pilchowicach postępowanie II

16/ZP/2017

18.12.2017

Przygotowanie i transport posiłków dla pacjentów szpitala w Pilchowicach

12/ZP/2017

14.12.2017

Dzierżawa respiratorów dla Szpitala w Pilchowicach

09/ZP/2017

4.12.2017

Dostawy sprzętu medycznego i laboratoryjnego środków dezynfekujących i opatrunkowych dla Szpitala w Pilchowicach

10/ZP/2017

5.12.2017

7

Usługi transportu sanitarnego dla Szpitala w Pilchowicach

11/ZP/2017

24.11.2017

1

Usługi utrzymania czystości w pomieszczeniach szpitalnych i biurowych - Zamówienie Wspólne Szpitali

06/ZP/2017

28-11-2017