wcag
Przejdź do treści
wcag

Przetargi powyżej 30.000 Euro

Lp. Nazwa zadania Nr sprawy Data otwarcia

Zakup sprzętu medycznego

02/ZP/2020

29.01.2020

Usługi przygotowania i dostaw posiłków dla pacjentów szpitala w Pilchowicach - postępowanie II

28/ZP/2019

23.12.2019r.

Dostawy leku onkologicznego – Atezolizumab

27/ZP/2019

19.12.2019

Dostawy sprzętu medycznego i środka zmiękczającego dla szpitala w Pilchowicach - postępowanie II

26/ZP/2019

17.12.2019

Usługi przygotowania i dostaw posiłków dla pacjentów szpitala w Pilchowicach

22/ZP/2019

9.12.2019 r.

Dostawy leków i innych produktów leczniczych dla Szpitala w Pilchowicach - postępowanie II

25/ZP/2019

05.12.2019

Ochrona budynków i terenu Szpitala w Pilchowicach.

21/ZP/2019

3.12.2019 r.

Wykonanie, dostawa montaż drzwi do pomieszczeń administracyjnych w budynku szpitala.

24/ZP/2019

26.11.2019r.

Zakup respiratorów do nieinwazyjnej wentylacji pacjentów dorosłych dla Szpitala Chorób Płuc w Pilchowicach

23/ZP/2019

22.11.2019 r.

Dostawy sprzętu medycznego, laboratoryjnego, środków dezynfekujących i opatrunkowych dla Szpitala w Pilchowicach

19/ZP/2019

26.11.2019 r.

Dostawy leków i innych produktów leczniczych dla Szpitala w Pilchowicach

17/ZP/2019

25.11.2019

Dostawy leku onkologicznego GEFITINIBUM

20/ZP/2019

19.09.2019

Usługi transportu sanitarnego dla Szpitala w Pilchowicach

15/ZP/2019

12.09.2019

Obsługa informatyczna i serwisowa sieci informatycznych oraz sprzętu komputerowego

16/ZP/2019

11.09.2019

Przebudowa pomieszczeń na potrzeby utworzenia izolatki na oddziale Chorób Płuc i Gruźlicy Szpitala Chorób Płuc
im. Św. Józefa w Pilchowicach

12/ZP/2019

16.07.2019r.

Usługi utrzymania czystości w pomieszczeniach szpitalnych i biurowych Szpitala w Pilchowicach - postępowanie II

10/ZP/2019

17.06.2019r.

Dostawy odczynników i sprzętu laboratoryjnego dla Szpitala w Pilchowicach

11/ZP/2019

10.06.2019r.

Dzierżawa respiratorów dla pacjentów Szpitala w Pilchowicach w ramach programu wentylacji mechanicznej

09/ZP/2019

24.05.2019r.

Wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych w budynku Szpitala Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach

02/ZP/2019

13.05.2019

Usługi utrzymania czystości w pomieszczeniach szpitalnych i biurowych

04/ZP/2019

26.04.2019r.

Ochrona budynków i terenu Szpitala w Pilchowicach

05/ZP/2019

13.03.2019

Zakup wideobronchoskopu dla Szpitala w Pilchowicach

22/ZP/2018

21.12.2018r.

Dostawy posiłków dla pacjentów Szpitala w Pilchowicach

20/ZP/2018

21.12.2018

Dostawy leków dla Szpitala w Pilchowicach

10/ZP/2018

15.06.2018