wcag
Przejdź do treści
wcag

Przetargi powyżej 30.000 Euro

Lp. Nazwa zadania Nr sprawy Data otwarcia

Remont i odnowienie korytarzy, renowacja zabytkowej posadzki kamiennej i wymiana drzwi na parterze budynku Szpitala Chorób Płuc im. św. Józefa w Pilchowicach - etap I.

15/ZP/2020/P

15.06.2020

Dostawy odczynników i sprzętu laboratoryjnego dla Szpitala w Pilchowicach

13/ZP/2020/P

10.06.2020

Świadczenie usług kompleksowego utrzymania czystości oraz czynności pomocniczych przy obsłudze pacjentów i transportu wewnętrznego w Szpitalu w Pilchowicach

05/ZP/2020/P

28.05.2020

Dostawy leku onkologicznego PEMBROLIZUMAB

12/ZP/2020/P

12.05.2020

Dostawy leków onkologicznych – NINTEDANIB i OZYMERTYNIB

10/ZP/2020/P

24.04.2020

Dostawy leków onkologicznych w ramach programów lekowych dla szpitala w Pilchowicach

3/ZP/2020

21.02.2020

Zakup sprzętu medycznego

02/ZP/2020

29.01.2020

Usługi przygotowania i dostaw posiłków dla pacjentów szpitala w Pilchowicach - postępowanie II

28/ZP/2019

23.12.2019r.

Dostawy leku onkologicznego – Atezolizumab

27/ZP/2019

19.12.2019

Dostawy sprzętu medycznego i środka zmiękczającego dla szpitala w Pilchowicach - postępowanie II

26/ZP/2019

17.12.2019

Usługi przygotowania i dostaw posiłków dla pacjentów szpitala w Pilchowicach

22/ZP/2019

9.12.2019 r.

Dostawy leków i innych produktów leczniczych dla Szpitala w Pilchowicach - postępowanie II

25/ZP/2019

05.12.2019

Ochrona budynków i terenu Szpitala w Pilchowicach.

21/ZP/2019

3.12.2019 r.

Wykonanie, dostawa montaż drzwi do pomieszczeń administracyjnych w budynku szpitala.

24/ZP/2019

26.11.2019r.

Zakup respiratorów do nieinwazyjnej wentylacji pacjentów dorosłych dla Szpitala Chorób Płuc w Pilchowicach

23/ZP/2019

22.11.2019 r.

Ochrona budynków i terenu Szpitala w Pilchowicach

05/ZP/2019

13.03.2019

Zakup wideobronchoskopu dla Szpitala w Pilchowicach

22/ZP/2018

21.12.2018r.

Dostawy posiłków dla pacjentów Szpitala w Pilchowicach

20/ZP/2018

21.12.2018