wcag
Przejdź do treści
wcag

Informacja dla pacjentów niesłyszących/niedosłyszących

INFORMACJA DLA PACJENTÓW NIESŁYSZĄCYCH – NIEDOSŁYSZĄCYCH KORZYSTAJĄCYCH ZE ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH

W SZPITALU CHORÓB PŁUC IM. ŚW. JÓZEFA W PILCHOWICACH

FORMY ORAZ NARZĘDZIA KOMUNIKACJI ZE SZPITALEM:

  • Kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej: szpital@szpital-pilchowice.pl;
  • Przesyłanie faksów pod numer telefonu (32) 331-99-08;
  • Skrzynka podawcza na elektronicznej platformie e-PUAP,;
  • Listownie na adres Szpital Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach, ul. Dworcowa 31, 44-145 Pilchowice;
  • Osoba uprawniona ma prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu zapewnienia jej efektywnej komunikacji;
  • Osoba uprawniona może skorzystać z pomocy własnego tłumacza języka migowego bądź też tłumacza znajdującego się w rejestrze prowadzonym przez Wojewodę Śląskiego według internetowej ścieżki dostępu: http://bip.katowice.uw.gov.pl/migowy/Informacje_dla_tlumaczy_jezyka_migowego.html → PLIK: Wyciąg z rejestru tłumaczy polskiego języka migowego, systemu językowo – migowego i sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych – województwo śląskie.

W sytuacji korzystania z pomocy osoby trzeciej w formie tłumacza konieczne jest przedłożenie upoważnienia- zgody do uzyskiwania informacji o stanie zdrowia osoby głuchej/niedosłyszącej.

* Załączniki do pobrania

Oświadczenie Pacjenta Niesłyszącego – Niedosłyszącego

Formularz zgłoszenia świadczenia usługi tłumaczenia języka migowego