wcag
Przejdź do treści
wcag

Odwiedziny

  • Godziny odwiedzin w oddziałach szpitalnych 12:00 – 18:00
  • Szczegółowe informacje o godzinach odwiedzin są umieszczone przy wejściu głównym do Szpitala (Regulamin odwiedzających).
  • Osoby odwiedzające zobowiązane są do podporządkowania się wszelkim poleceniom i wskazówkom personelu szpitalnego.
  • W czasie odwiedzin należy zachować spokój, aby nie przeszkadzać innym pacjentom.
  • W przypadku osób ciężko chorych o odwiedzinach decyduje lekarz.
  • Informacji o stanie zdrowia pacjentów udzielają wyłącznie kierownicy oddziałów, lekarze prowadzący.
  • Informacji o stanie zdrowia pacjentów nie udziela się przez telefon.
  • Pielęgniarki mogą udzielać informacji wyłącznie dotyczących opieki pielęgniarskiej.

REGULAMIN DLA OSÓB ODWIEDZAJĄCYCH PACJENTÓW