wcag
Przejdź do treści
wcag

Strefa pacjenta:

Przyjęcia do szpitala

Przyjęcie do Szpitala może nastąpić w każdym dniu i o każdej porze – w przypadkach uzasadnionych medycznie.

Jeżeli Szpital nie ma w danej chwili możliwości przyjęcia, lekarz dyżurny lub kierownik oddziału wyznaczają termin planowanego przyjęcia.

W przypadku braku wolnych łóżek, ograniczeń lub wyczerpania kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia, Pacjent wpisany zostaje do Kolejki Oczekujących na udzielenie świadczenia zdrowotnego.
W przypadkach naglących tzn, wymagających niezwłocznego wdrożenia leczenia chory jest przekazywany do najbliższego ośrodka, który w danej chwili dysponuje wolnymi miejscami.
Po dopełnieniu formalności w Izbie Przyjęć pacjent przekazywany jest do właściwego oddziału. Pielęgniarki zapoznają pacjenta z topografią oddziału, rozkładem dnia w oddziale, wskazują miejsce na sali, zapoznają z innymi chorymi. Zostaje on poinformowany o osobach sprawujących opiekę oraz przysługujących mu prawach i obowiązkach.
Regulamin szpitalny, Karta praw i obowiązków pacjenta znajdują się w oddziałach i są dostępne dla pacjentów i ich rodzin.

Zestaw dokumentów niezbędnych przy przyjęciu do szpitala: 

 • Skierowanie od lekarza z pieczątką Poradni/Szpitala i lekarza kierującego oraz podstawowe badanie potwierdzające rozpoznanie (np. zdjęcie klatki piersiowej z opisem, wynik badania USG lub badania bakteriologicznego plwociny)
 • Ważny dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport) oraz:
 • osoba ubezpieczona:
  • kartę magnetyczną (w przypadku pacjenta należącego do Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ) oraz aktualną, podstemplowaną legitymację ubezpieczeniową, rencista – legitymację rencisty,student – aktualną legitymację studencką, rolnik – legitymację lub zaświadczenie wydane przez Urząd Gminy lub legitymacja KRUS, osoba prowadząca działalność gospodarczą – aktualny dowód wpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne,
 • członkowie rodziny osób ubezpieczonych:
  • legitymacja rodzinna z wpisanymi członkami rodziny wraz z aktualną datą i pieczątką,
 • osoby bezrobotne:
  • zaświadczenie wydawane przez Urząd Pracy,
 • osoba nieubezpieczona:
  • dowód tożsamości.

Prosimy również o zabranie ze sobą niezbędnych rzeczy osobistych oraz środków higieny.

Odzież pacjenta za pokwitowaniem przekazywana jest do depozytu.

Informacje dodatkowe:

Do dyspozycji pacjentów i osób odwiedzających w szpitalu pozostają:

 • kaplica wyznania katolickiego,
 • park przyszpitalny
 • na korytarzu znajduje się automat do napojów gorących.