wcag
Przejdź do treści
wcag

Szpital Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach przygotowany do pracy w pandemii

Szpital Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach przygotowany do pracy w pandemii

Szpital Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach w 2020 r. otrzymał 1 601 531 zł wsparcia finansowego na działania mające na celu przeciwdziałanie i walkę z chorobami zakaźnymi, zwłaszcza  COVID – 19.

Dotacje zostały przekazane przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w kwocie       1 512 531 zł, Starostwo w Gliwicach na 14 000 zł oraz Urzędu Gminy w Pilchowicach 75 000 zł. 

  1. W 2020 roku Szpital, dzięki dofinansowaniu Województwa Śląskiego, wyposażony został w sprzęty i urządzenia ograniczające transmisję drobnoustrojów, w tym koronawirusa pomiędzy personelem medycznym i pacjentami, zwiększając bezpieczeństwo epidemiologiczne:

Wydzielono i wykonano w ramach Izby Przyjęć IZOLATKĘ, z węzłem sanitarnym, z dwoma niezależnymi wejściami, śluzą umywalkowo-fartuchową. Jest to pierwszy punkt izolacyjny dla pacjenta wchodzącego do szpitala i podejrzanego o zakażenie. Pacjent zamknięty w izolatce nie blokuje pozostałej części Izby Przyjęć.

Zakupione TUNELE DETEKCYJNE i BRAMKI DEZYNFEKCYJNE, sprzęty do zamgławiania pomieszczeń środkami i oparami inaktywującymi patogeny wspomagają pracę personelu w procesach dezynfekcji sal, korytarzy, wejść, śluz itp.

  1. W 2020 roku Szpital, dzięki dofinansowaniu Województwa Śląskiego, doposażył się w aparaturę i sprzęt medyczny ratujący życie

APARATY DO WYSOKOPRZEPŁYWOWEJ TLENOTERAPII DONOSOWEJ (2 szt.) pozwalają uzyskać dziesięciokrotnie większy przepływ tlenu niż ze standardowej instalacji tlenowej, dzięki temu stanowią pierwszy krok w terapii ostrej niewydolności oddechowej

RESPIRATORY (5 szt.) do nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej stosowane u chorych z niewydolnością oddechową, w sytuacji kiedy nie pomaga już sama tlenoterapia

KOFLATOR (2 szt.) czyli asystor kaszlu, umożliwia ewakuację wydzieliny z dolnych dróg oddechowych u chorych wentylowanych mechanicznie, której nie można odessać standardowymi ssakami

KAPNOGRAF, GAZOMETR, czyli sprzęt monitorujący parametry życiowe pacjenta z ostrą niewydolnością oddechową w oddziale

  • W 2020 roku Szpital, dzięki dofinansowaniu Województwa Śląskiego, poszerzył zakres wykonywanych procedur diagnostycznych w chorobach płuc, zwłaszcza w zakresie diagnostyki nowotworów oraz chorób śródmiąższowych płuc (m.in. w przebiegu Covid-19):

BRONCHOFIBEROSKOP  Z WEWNĄTRZOSKRZELOWĄ ULTRASONOGRAFIĄ (EBUS) jest urządzeniem, które pozwala znacząco zwiększyć efektywność diagnostyczną szpitala w zakresie nowotworów płuc, a tym samym skrócić czas oczekiwania na rozpoznanie choroby

KABINA BODYPLETYZMOGRAFICZNA (SPIROMETRIA, DYFUZJA DLCO)  jest istotnym sprzętem w diagnostyce czynnościowej płuc, odznacza się wysoką czułością w wykrywaniu zaburzeń wentylacji w przebiegu chorób śródmiąższowych, pozwala również monitorować przebieg choroby, w tym Covid-19

  1. W 2020 roku w Szpitalu, dzięki dofinansowaniu Urzędu Gminy w Pilchowicach i Starostwa Gliwickiego przeprowadzono renowację zabytkowych podłóg w budynku głównym,  polegającą na wyrównaniu poziomu, uzupełnieniu ubytków oraz przeszlifowaniu powierzchni posadzki.

W wyniku modernizacji nie tylko poprawiono wygląd estetyczny podłóg szpitalnych, ale również zapewniono utrzymanie wysokiego reżimu sanitarno-epidemiologicznego, poprzez łatwiejsze mycie i dezynfekcję)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podłogi szpitalne po modernizacji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szpital Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach jest jedyną placówką specjalistyczną w województwie śląskim obejmującą kompleksową opieką diagnostyczną i leczniczą pacjentów w zakresie chorób płuc, w tym gruźlicy, stacjonarnie i ambulatoryjnie.  Prowadzi także chemioterapię nowotworów płuc, rehabilitację oddechową, domowe leczenie tlenem oraz domową opiekę długoterminową dla chorych wentylowanych mechanicznie.

W sytuacji pandemii związanej z Covid-19, kompleksowość działań jest szczególnym atutem, umożliwia leczenie ostrej fazy niewydolności oddechowej, diagnozowanie skutków choroby, rehabilitację oddechową i ewentualną kwalifikację do domowego leczenia tlenem lub domowej wentylacji mechanicznej.

Szpital Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach

przygotowany do pracy

 w

PANDEMII

 

 

Szpital Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach w 2020 r. otrzymał 1 601 531 zł wsparcia finansowego na działania mające na celu przeciwdziałanie i walkę z chorobami zakaźnymi, zwłaszcza  COVID – 19.

Dotacje zostały przekazane przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w kwocie       1 512 531 zł, Starostwo w Gliwicach na 14 000 zł oraz Urzędu Gminy w Pilchowicach 75 000 zł. 

 

  1. W 2020 roku Szpital, dzięki dofinansowaniu Województwa Śląskiego, wyposażony został w sprzęty i urządzenia ograniczające transmisję drobnoustrojów, w tym koronawirusa pomiędzy personelem medycznym i pacjentami, zwiększając bezpieczeństwo epidemiologiczne:

 

Wydzielono i wykonano w ramach Izby Przyjęć IZOLATKĘ, z węzłem sanitarnym, z dwoma niezależnymi wejściami, śluzą umywalkowo-fartuchową. Jest to pierwszy punkt izolacyjny dla pacjenta wchodzącego do szpitala i podejrzanego o zakażenie. Pacjent zamknięty w izolatce nie blokuje pozostałej części Izby Przyjęć.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zakupione TUNELE DETEKCYJNE i BRAMKI DEZYNFEKCYJNE, sprzęty do zamgławiania pomieszczeń środkami i oparami inaktywującymi patogeny wspomagają pracę personelu w procesach dezynfekcji sal, korytarzy, wejść, śluz itp.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. W 2020 roku Szpital, dzięki dofinansowaniu Województwa Śląskiego, doposażył się w aparaturę i sprzęt medyczny ratujący życie

 

APARATY DO WYSOKOPRZEPŁYWOWEJ TLENOTERAPII DONOSOWEJ (2 szt.) pozwalają uzyskać dziesięciokrotnie większy przepływ tlenu niż ze standardowej instalacji tlenowej, dzięki temu stanowią pierwszy krok w terapii ostrej niewydolności oddechowej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPIRATORY (5 szt.) do nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej stosowane u chorych z niewydolnością oddechową, w sytuacji kiedy nie pomaga już sama tlenoterapia

 

 

 

 

 

 

 

KOFLATOR (2 szt.)czyli asystor kaszlu, umożliwia ewakuację wydzieliny z dolnych dróg oddechowych u chorych wentylowanych mechanicznie, której nie można odessać standardowymi ssakami

 

 

 

 

 

 

 

KAPNOGRAF, GAZOMETR, czyli sprzęt monitorujący parametry życiowe pacjenta z ostrą niewydolnością oddechową w oddziale

  • W 2020 roku Szpital, dzięki dofinansowaniu Województwa Śląskiego, poszerzył zakres wykonywanych procedur diagnostycznych w chorobach płuc, zwłaszcza w zakresie diagnostyki nowotworów oraz chorób śródmiąższowych płuc (m.in. w przebiegu Covid-19):

 

BRONCHOFIBEROSKOP  Z WEWNĄTRZOSKRZELOWĄ ULTRASONOGRAFIĄ (EBUS) jest urządzeniem, które pozwala znacząco zwiększyć efektywność diagnostyczną szpitala w zakresie nowotworów płuc, a tym samym skrócić czas oczekiwania na rozpoznanie choroby

 

 

 

KABINA BODYPLETYZMOGRAFICZNA (SPIROMETRIA, DYFUZJA DLCO)  jest istotnym sprzętem w diagnostyce czynnościowej płuc, odznacza się wysoką czułością w wykrywaniu zaburzeń wentylacji w przebiegu chorób śródmiąższowych, pozwala również monitorować przebieg choroby, w tym Covid-19

 

 

 

 

 

 

 

  1. W 2020 roku w Szpitalu, dzięki dofinansowaniu Urzędu Gminy w Pilchowicach i Starostwa Gliwickiego przeprowadzono renowację zabytkowych podłóg w budynku głównym,  polegającą na wyrównaniu poziomu, uzupełnieniu ubytków oraz przeszlifowaniu powierzchni posadzki.

W wyniku modernizacji nie tylko poprawiono wygląd estetyczny podłóg szpitalnych, ale również zapewniono utrzymanie wysokiego reżimu sanitarno-epidemiologicznego, poprzez łatwiejsze mycie i dezynfekcję)

 

 

Podłogi szpitalne przed modernizacją

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podłogi szpitalne po modernizacji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szpital Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach jest jedyną placówką specjalistyczną w województwie śląskim obejmującą kompleksową opieką diagnostyczną i leczniczą pacjentów w zakresie chorób płuc, w tym gruźlicy, stacjonarnie i ambulatoryjnie.  Prowadzi także chemioterapię nowotworów płuc, rehabilitację oddechową, domowe leczenie tlenem oraz domową opiekę długoterminową dla chorych wentylowanych mechanicznie.

W sytuacji pandemii związanej z Covid-19, kompleksowość działań jest szczególnym atutem, umożliwia leczenie ostrej fazy niewydolności oddechowej, diagnozowanie skutków choroby, rehabilitację oddechową i ewentualną kwalifikację do domowego leczenia tlenem lub domowej wentylacji mechanicznej.