wcag
Przejdź do treści
wcag

Klauzula do dokumentów CV

Klauzula do dokumentów CV

Prosimy o umieszczenie w CV następującej klauzuli

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6, ust.1 lit. a) ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych,
Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)