wcag
Przejdź do treści
wcag

Zapytanie ofertowe na: Realizację projektu przygotowania Szpitala do uzyskania certyfikatu akredytacyjnego CMJ.

Zapytanie ofertowe na: Realizację projektu przygotowania Szpitala do uzyskania certyfikatu akredytacyjnego CMJ.

Szpital zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na:

Realizację projektu przygotowania Szpitala do uzyskania certyfikatu akredytacyjnego CMJ.W zakres zamówienia wchodzi :
a. Przeprowadzenie audytu posiadanej przez Szpital dokumentacji systemowej
b. Opracowanie raportu z audytu z identyfikacją obszarów wymagających uruchomienia dodatkowych działań
c. Opracowanie brakującej dokumentacji systemowej
d. Pełnienie roli Pełnomocnika ds. jakości

Termin realizacji zamówienia: 2018-11-01- 2019-04-30

Termin składania ofert:  do dnia 2018-10-19 do godz. 10:00.

Więcej informacji można uzyskać pod nr tel.: (32) 331 99 85 lub e-mail: dmarklowska@szpital-pilchowice.pl

Informacje dodatkowe:

Aktualnie Szpital posiada akredytację CMJ obowiązującą do 29 kwietnia 2019 r. (po raz pierwszy akredytację uzyskał w 2002 r.).