wcag
Przejdź do treści
wcag

Kadra zarządzająca

Dyrektor Szpitala: lek. med. Joanna Niestrój – Ostrowska specjalista chorób płuc
Telefon: 032 331 99 03
szpital@szpital-pilchowice.pl

 

Główny Księgowy: mgr Renata Bryła
Telefon: 032 331 99 03
Telefon: 032 331 99 05
glownaksiegowa@szpital-pilchowice.pl

 

Zastępca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa: mgr Danuta Marklowska 
Telefon: 032 331 99 85
dmarklowska@szpital-pilchowice.pl

 

Rzecznik prasowy: mgr Danuta Marklowska 
Telefon: 032 331 99 85
dmarklowska@szpital-pilchowice.pl

 

Kierownik Oddziału Rehabilitacji Oddechowej: lek. med. Irena Kucharska – Święcka specjalista rehabilitacji medycznej 
Telefon: 032 331 99 11
szpital@szpital-pilchowice.pl

 

Kierownik Oddziału Chorób Płuc z odcinkiem zamkniętym leczenia gruźlicy i odcinkiem otwartym diagnostyki i chemioterapii nowotworów: lek. med. Piotr Sitek specjalista chorób płuc 
Telefon: 032 331 99 21
szpital@szpital-pilchowice.pl

 

Kierownik Zespołu Domowego Leczenia Tlenem: lek. med. Piotr Sitek specjalista chorób płuc
Telefon: 032 331 99 22
szpital@szpital-pilchowice.pl

 

Kierownik Izby Przyjęć i Poradni Chorób Płuc i Gruźlicy: lek. Zbigniew Kaczmarczyk lekarz chorób płuc 
Telefon: 032 331 99 10 lub 885 229 090
szpital@szpital-pilchowice.pl

 

Kierownik Pracowni RTG i USG: lek. med. Grażyna Kucharska specjalista radiodiagnostyki 
Telefon: 032 331 99 61
rtg-usg@szpital-pilchowice.pl

 

Kierownik Laboratorium: mgr Dorota Labut – Twardowska diagnosta laboratoryjny
Telefon: 032 331 99 63
laboratorium@szpital-pilchowice.pl

 

Kierownik Działu Farmacji Szpitalnej: mgr Adam Naczyński
Telefon: 032 331 99 62
farmacja@szpital-pilchowice.pl

 

Kierownik Działu Inwestycji: inż. Dariusz Bieniek
Telefon: 032 331 99 74
techniczny@szpital-pilchowice.pl

 

Dział Finansowo – Księgowy: z-ca Głównego Księgowego mgr Aneta Tkocz
Telefon: 032 331 99 71
fk@szpital-pilchowice.pl

 

Kierownik Działu Zamówień Publicznych:  Małgorzata Szczepańska

Telefon: 032 331 99 72
przetargi@szpital-pilchowice.pl

 

Kierownik Działu Statystyki, Marketingu i Promocji Zdrowia: mgr Elżbieta Moskwa
Telefon: 032 331 99 27
statystyka@szpital-pilchowice.pl

 

Kierownik Działu Spraw Pracowniczych: mgr Justyna Jankowska
Telefon: 032 331 99 73
kadry@szpital-pilchowice.pl

 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Dawid Kaszuba

Telefon: 604 997 161
iod@szpital-pilchowice.pl, biuro@rodostar.pl

 

Specjalista BHP, inspektor ppoż: mgr Małgorzata Karmańska
Telefon: 032 331 99 74
szpital@szpital-pilchowice.pl

 

Koordynator dostępności: mgr Elżbieta Moskwa

Telefon: 032 331 99 93
emoskwa@szpital-pilchowice.pl