wcag
Przejdź do treści
wcag

Informacje o szpitalu

Kontakt i Dojazd

Szpital Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach

Ul. Dworcowa 31, Pilchowice

Telefon (centrala): (32) 331-99-00

Telefon (sekretariat dyrektora): (32) 331-99-03

Fax: (32) 331-99-08

E-mail: szpital@szpital-pilchowice.pl

REGON: 276215293

NIP: 969-11-62-275

Księga rejestrowa wojewody:

00000013979-W-24

Krajowy Rejestr Sądowy: 0000050139

Izba Przyjęć

Poradnia Przyszpitalna
(32) 331-99-10

Oddział Rehabilitacja Oddechowej:

Kierownik oddziału:
(032) 331-99-13

Dyżurka pielęgniarska:
(032) 331-99-13

Korytarz:
(32) 331-99-25

Oddział chorób płuc z odcinkiem zamkniętym leczenia gruźlicy i odcinkiem otwartym diagnostyki i chemioterapii nowotworów (odcinek zamknięty):

Kierownik oddziału:
(32) 331-99-21

Gabinet lekarski:
(32) 331-99-22

Dyżurka pielęgniarska:
(32) 331-99-23

Gabinet zabiegowy:
(32) 331-99-24

Korytarz:
(32) 331-99-25

Oddział chorób płuc z odcinkiem zamkniętym leczenia gruźlicy i odcinkiem otwartym diagnostyki i chemioterapii nowotworów (odcinek otwarty)

Kierownik oddziału:
(32) 331-99-31

Gabinet lekarski:
(32) 331-99-31

Dyżurka pielęgniarska:
(32) 331-99-33

Gabinet zabiegowy:
(32) 331-99-34

Korytarz:
(32) 331-99-35

Telefony Ogólne:

Sekretariat Szpitala
Telefon: (32) 331-99-03
Fax: (32) 331-99-08

Lekarz dyżurny:
(32) 331-99-20

Izba Przyjęć:
(32) 331-99-10

Poradnia Przyszpitalna:
(32) 331-99-10

Pracownia EKG i Spirometrii:
(32) 331-99-61

Pracownia RTG i USG:
(32) 331-99-61

Laboratorium:
(32) 331-99-63

Inne Telefony:

Pracownia Bronchoskopii
(32) 331-99-64

Pielęgniarka epidemiologiczna
(32) 331-99-07

Dział Statystyki Medycznej, Marketingu i Promocji Zdrowia
(32) 331-99-41

Sekretariat Medyczny
(32) 331-99-42

Zespół Domowego Leczenia Tlenem
(32) 331-99-22 lub 512 862 897

Zespół Długoterminowej Opieki Domowej dla pacjentów wentylowanych mechanicznie
(32) 331-99-85 lub 603 719 318

Dział farmacji szpitalnej
(32) 331-99-62

Dział Finansowo - Księgowy
(32) 331-99-71

Dział Inwestycji i Zamówień Publicznych
(32) 331-99-72

Dział Spraw Pracowniczych
(32) 331-99-73

Dział Administracyjno - Eksploatacyjnego
(32) 331-99-74

Dietetyk
(32) 331-99-51

Specjalista ds. jakości
(32) 331-99-41

Rzecznik prasowy
(32) 331-99-41